Effect van synthetische Arginine in zogende biggen

Het is aangetoond dat zogende biggen een sub maximale groei vertonen vanaf dag 8 na de geboorte (Boyed et all. 1995). Mogelijk komt dit door onvoldoende inname van eiwitten en/of energie. Opvallend genoeg is dat in de literatuur wordt vermeld dat bij 7 dagen oude biggen de darmsynthese van citrulline en arginine met 60-75% afneemt … Lees meer

Organisch selenium in droogstand verbetert vitaliteit van kalveren

Dat Selenium belangrijk is voor een goede gezondheid van ons vee is veelal bekend, maar hoe zit het nu precies? Wordt Selenium standaard opgeslagen in het lichaam? Of verdwijnt het in de melk of mest? Wordt Selenium doorgegeven tijdens de dracht aan het kalf en via de biest? De nut en noodzaak van Selenium Selenium … Lees meer

Zeugenvoeding en zorg voor biggen cruciaal voor bigoverleving

Door Jos Thelosen, Varkens.nl  30 maart 2021 Zeugen die bij de eerste inseminatie op het gewenste gewicht zitten en zich volgens schema blijven ontwikkelen, ook in de cycli erna, geven de meest vitale biggen en uniforme tomen. Rond werpen extra mineralen en vitamines via het zeugenvoer verstrekken, zorgt voor een halve big extra levend geboren. … Lees meer

Nieuwe collega Product Management team

Sinds 1 februari 2021 is Ashley Sijmonsbergen werkzaam bij Denkavit als Product Manager Young Animal Nutrition. Ashley zal zich vooral gaan focussen op het opbouwen en beheren van het internationale Denkapig product assortiment met daarnaast de product technische ondersteuning en training van klanten en collega’s ten aanzien van de toepassing ervan. Benieuwd naar ons Denkapig … Lees meer

Biest, meer dan IgG’s

In de baarmoeder vindt er uitwisseling van allerlei goede stoffen plaats tussen moeder en jong. Echter is het zo dat bij koeien, geiten en schapen geen overdracht plaatsvindt van antistoffen. Deze antistoffen moet het jonge dier dus ontvangen uit de biest. IgG is de belangrijkste antistof voor het jonge dier en daarom zit deze ook … Lees meer

Levendgeboren biggen verhogen

Recent praktijkonderzoek wijst uit dat het bijvoeren van vitaminen en mineralen aan de zeug in de laatste fase van de dracht kan bijdragen aan hoger aantal levendgeboren biggen en meer vitale biggen. Dit leidt tot beter kraamstalrendement.  Toomgrootte Stijgende worpgroottes hebben geleid tot een stijging van het aantal doodgeboren biggen. Meerdere factoren spelen hierbij een … Lees meer

Waarom biggenmelk bijvoeren?

In de afgelopen periode is het aantal gespeende biggen per zeug per jaar flink gestegen. Genetisch is het zelfs mogelijk om onder ideale omstandigheden 40 biggen te spenen. De introductie van hoogproductieve zeugen heeft geleid tot grotere tomen en lichtere biggen bij geboorte. Waarom zou je dan biggenmelk bijvoeren? Dat lees je in dit artikel, … Lees meer

Problemen rond opstart verse koeien getackeld

Koen van Leeuwen is samen met zijn vrouw Josine de derde generatie die sinds 1938 op deze locatie koeien melkt. Het bedrijf in Deurne kent een intensieve bedrijfsvoering en sinds 4 jaar een professionele zuiveltak. Sinds de bouw van de nieuwe stal is de strategie veranderd. “Problemen met gezondheid van de koeien voorkomen is belangrijk … Lees meer

De winnaars van de ProRumen actie zijn bekend!

Eind 2020 hadden we een leuke winactie met ProRumen. Naast een werktelefoon t.w.v. € 579,- gaven we ook 2 keer 300 kg ProRumen weg! Het juiste antwoord op de vraag “Hoe wordt door ProRumen  de biestkwaliteit verbeterd?” was: De algehele weerstand van de koe stijgt en daarmee ook het niveau aan antistoffen in de biest.  … Lees meer

Kalver- en melkveehouderijketens geconfronteerd met extreme scenariostudie

Op 15 maart is een conceptrapport met scenariostudies over de kalverhouderij via de pers naar buiten gebracht. Deze scenariostudie is uitgevoerd in opdracht van minister Schouten van LNV en lijkt geen oog te hebben voor de bestaande verduurzamingsinitiatieven. Het eindrapport is nog niet openbaar, en het is niet bekend wat de reactie van de minister … Lees meer