Missie

Duurzaam groeien doe je samen

Als prominent voederproducent willen wij bijdragen aan het succes van onze afnemers en partners in de voedselkolom en onze eigen medewerkers de ruimte bieden zich optimaal te ontplooien. In nauwe samenwerking met onze afnemers en partners willen wij een positieve bijdrage leveren aan diergezondheid, dierenwelzijn, milieu en voedselveiligheid. Vanwege onze cruciale positie in de voedselkolom zien wij het als onze verantwoordelijkheid om ook intern heel zorgvuldig en transparant met deze aspecten om te gaan. Onze benadering vormt een bewezen solide basis voor een duurzame samenwerking met afnemers en partners. Want groeien doe je samen.