De eerste levensweken van een kalf zijn cruciaal voor de verdere ontwikkeling en prestaties van het dier. Dit geldt zowel voor de opfok tot melkkoe als voor de inzet in de vleeskalverhouderij. Door de gezamenlijke aanpak van melkveehouder en kalverhouder zijn kalveren sterker en starten ze vlotter op. Door samen extra aandacht te hebben voor groei, vitaliteit en gezondheid van kalveren, kan elk kalf dat geboren wordt meer rendement brengen. Dit is in een notendop het doel van Programmakalf, wat uitstekend past binnen de trends van duurzaamheid en circulariteit.

Wat houdt Programmakalf in?

Na de geboorte van uw kalveren zijn biest, voldoende melk van goede kwaliteit (geen verplichte afname van Denkavit) en een schone omgeving erg belangrijk voor een goede groei en gezondheid. De kalveren die niet op uw bedrijf blijven, worden via uw huidige handelaar* naar een verzamelcentrum gebracht waar Denkavit mee samenwerkt. In het verzamelcentrum worden de kalveren gewogen en geclassificeerd. Op basis van deze gegevens ontvangt u een transparante prijs voor uw kalveren. Vanuit het verzamelcentrum worden de kalveren naar een vleeskalverbedrijf gebracht waar de kalveren gehouden worden voor Denkavit. Op dit vleeskalverbedrijf worden de kalveren gevolgd en de gegevens van uw kalveren worden naar u teruggekoppeld. Mede op basis van deze gegevens kan een jongveespecialist van Denkavit met u gericht uw bedrijfssituatie doornemen. Met als doel de opfok van alle kalveren, ook van uw vaarskalveren, te optimaliseren!

*Indien nodig lichten we Programmakalf graag toe aan uw handelaar.

Voordelen melkveehouder

Data
Deelnemende melkveehouders ontvangen elk kwartaal de volgende gegevens over hun kalveren:

– Totaal Eiwit (maat voor biestvoorziening)
– Groeipotentie
– Opzetgewicht
– Uitval
– Vitaliteit

                             Klik hier voor een voorbeeld rapportage.

Transparante prijs
De kalveren worden beoordeeld op gewicht, ras en geslacht. Op basis hiervan kan de prijs transparant gemaakt worden. Daarnaast zal een (stier)kalf dat op de juiste manier gevoerd wordt, bij de vleeskalverhouder beter presteren. Daarbij dragen gezondere kalveren bij aan meer werkplezier, minder uitval en lager antibioticagebruik in de gehele keten.

Advies jongvee opfok
Op basis van de gegevens over de kalveren die naar de vleeskalverhouderij gaan, geeft de jongveespecialist van Denkavit een advies speciaal gericht op uw fokkalveren.

Hoe onze Jongveespecialisten Programmakalf deelnemers ondersteunen?

Het team van Jongveespecialisten staat klaar om samen met u de kalveropfok verder te optimaliseren. Benieuwd waar zij u bij kunnen helpen? Een korte uitleg ziet u hieronder. Neem gerust contact met ze op!

Carine van den Bosch   Marijn van Brakel   Ydo Homma   Henk Sijtsma
Jongvee Specialist fokkalveren, regio midden
Jongvee Specialist fokkalveren, regio midden en zuid
Jongvee Specialist fokkalveren/lammeren, regio noord
Jongvee Specialist fokkalveren/lammeren, regio noord

“Ik streef naar actieve en vitale kalveren! Dit wil ik graag samen met u bereiken door het geven van praktische tips en mijn ervaringen met u te delen. Hiermee geven wij de jongveeopfok de aandacht die het verdient!”

 

“Als specialist jongvee graaf ik diep door, in iedere casus. Een goed advies is voor elk bedrijf maatwerk.”

 

 

 

 

“Doordat ik in de weekenden vaak op een kalverhouderij voer en door de weeks als jongveespecialist melkveehouders begeleid, kan ik ervoor zorgen dat er veel meer kennis uitwisselingen is tussen beide sectoren.”

 

“Ik help graag om de kalveropfok te upgraden naar XXXL, door o.a. trainingen te verzorgen en gericht advies te geven op het bedrijf. Daar kun je mij altijd voor bellen.”

 

 

 

Voorwaarden Denkavit

  • Intentie tot langere samenwerking (minimaal 1 jaar).
  • Afname van alle kalveren die het bedrijf verlaten. Wel gelden de reguliere eisen van het Kalf Volg Systeem.

Eén keten waarbinnen melkveehouders en vleeskalverhouders samenwerken en kennis delen met als resultaat gezonde sterke kalveren. Deze kalveren leveren toegevoegde waarde en dragen bij aan een positief imago van beide sectoren. Een beeld om trots op te zijn!

Benieuwd naar de ervaring van een deelnemende melkveehouder? Klik hier.

Benieuwd naar de data die teruggekoppeld wordt aan deelnemende melkveehouders? Klik hier voor een voorbeeld rapportage.