Algemeen - 22 februari 2024

Op 27 september 2023 publiceerde wij ons artikel over hoe wij bij Denkavit het traject zijn gestart van regeneratieve landbouw. Nu het eerste jaar achter ons ligt hebben we Arnold Groot Wassink gevraagd hoe hij het proces heeft ervaren en hoe we in 2024 verder gaan.

Hoe heb je het 1e jaar regeneratieve akkerbouw ervaren?

Het eerste jaar was hectisch! Het idee om regeneratief te gaan telen is ontstaan in november 2022, tijdens EuroTier in Duitsland ben ik enthousiast gemaakt door Jacob (Kroes). Begin januari 2023 was er een definitieve ‘go’. Mijn kennis over regeneratieve landbouw was gering, maar het verdiepen in de materie was erg leerzaam (en tijdrovend J). Ook kwam in 2023 het nieuwe GLB (gemeenschappelijk landbouw beleid) van de EU, waardoor ook dat ingepast moest worden. Binnen het GLB is er ook de Eco-regeling, waarbij je extra vergoeding krijgt als je extra aandacht besteedt aan biodiversiteit, waterbeheer, bodem en lucht, landschap en klimaat.

Wat heeft Denkavit in 2023 gedaan aan regeneratieve landbouw?

Om snel ervaring op te kunnen doen hebben we het volgende gedaan:

 • Alle percelen ingedeeld in stroken van 6 meter. Strokenteelt heeft een aantal grote voordelen: Er staan veel verschillende gewassen op een perceel, dit is goed voor de biodiversiteit. In de percelen zijn ook permanente bloemenstroken opgenomen. De bloemenstroken zorgen voor voedsel en schuilmogelijkheden voor insecten en vogels zijn. Insecten en vogels helpen op een natuurlijke wijze mee aan bestrijden van plaagdieren en ziektes in de gewassen. Het grote aantal gewassen geeft snel veel kennis van wat wel en niet kan op onze percelen. Helaas is het indelen in stroken een lastig en tijdrovend administratief gebeuren.
 • Omdat we zelf geen machines hebben moest veel overleg plaatsvinden met onze loonwerkers. Ook voor hen is de gedachte nieuw en het werk uitdagend. Samen hebben we de schouders er onder gezet om het succesvol te laten worden. Ook zijn we een samenwerking aangegaan met Agrifirm.
 • Een van de uitgangspunten van regeneratieve landbouw is een altijd groene bodem. Om dit te bereiken is onder alle gewassen een onderzaai gedaan met witte klaver. Groene planten voeden het bodemleven.

Het startjaar was dus uitdagend. Mooi was dat veel collega’s belangstelling tonen.

Wat bleek tegen te vallen in dit eerste jaar?

Er waren een paar punten die meer aandacht vroegen dan verwacht, of wat tegenzat waar wij geen invloed op hadden.

 • Zo is er veel administratief werk rondom strokenteelt.
 • De onkruiddruk in de percelen.
 • Het weer. Helaas hebben we hier geen invloed op, maar dit is wel van invloed op de kwaliteit van de oogst:
  • Het voorjaar was koud en nat, waardoor we erg laat konden zaaien.
  • De voorzomer (juni & juli) was een erg droge en warme periode. Veel gewassen hebben hier last van gehad.
  • De oogstmaanden (augustus, september, oktober) waren erg nat. De oogst was een uitdaging vanwege het vochtgehalte in de granen, veldbonen en lupines. Wanneer een vochtgehalte te hoog is bij het oogsten moet dit eerst worden gedroogd voor het verwerkt kan worden. Helaas konden de gezaaide sojabonen en zonnebloemen helemaal niet geoogst worden.

Wat viel mee tijdens het afgelopen jaar?

Er waren gelukkig ook zaken die erg goed gingen.

 • De onderzaai van klaver is ondanks de droogte goed gelukt.
 • Maisoogst was erg goed, ondanks het lastige groeiseizoen.
 • Samenwerking met loonwerkers en Agrifirm was erg goed. Samen hebben we veel geleerd in het afgelopen seizoen.
 • Enthousiasme bij alle partijen en collega’s.

Kun je iets vertellen van het financieel resultaat in 2023?

Zo’n eerste jaar brengt altijd extra kosten met zich mee, en als je kijkt naar de weersomstandigheden waren deze niet gunstig. Toch zijn we over het algemeen niet ontevreden.

 • De opbrengsten vielen dit jaar erg tegen van de granen, veldbonen, erwten. Daarbij zijn de sojabonen en zonnebloemen helemaal niet geoogst, waardoor deze opbrengst mist. Gelukkig was de opbrengst van de aardappels en mais erg goed.
 • Onze opstartkosten waren behoorlijk, vooral specifieke éénmalige kosten voor grondbewerking (diepwoelen), bekalken (verhogen van de pH) en onderzaai van groenbemester.
 • Financieel hebben we ongeveer break-even gespeeld. Gezien het lastige seizoen en de uitdagingen waar we mee te maken hadden is dit acceptabel.

Bekijk onze Timelaps


Wat gaan we in 2024 anders doen?

De leermomenten van 2023 hebben ons een goed idee gegeven waarmee we verder moeten gaan en waar we nog meer van willen leren:

 • We gaan minder verschillende gewassen telen. We willen de focus leggen op 8 verschillende gewassen die we succesvol willen maken: wintertarwe, wintergerst, winterrogge, haver, veldbonen, lupine, mais en boekweit.
 • We gaan de stroken breder maken. Alle gewassen worden in stroken van 24 meter breed geteeld, zodat we binnen een strook verschillende vormen van bemesting kunnen testen.
 • Uitzoeken hoe we periodes van droogte beter kunnen managen:
  • Snel verhogen van organische stof in de bodem door toepassing van compost.
  • Alternatieven voor beregening zoals peil gestuurde drainage of druppelslangen.
 • Probleemonkruiden bestrijden zoals ridderzuring en zwarte nachtschade, indien mogelijk mechanisch.
 • (nog) Beter sturen op de behoefte van de plant en specifieke micro nutriënten.