Algemeen, Kalveren - 27 juni 2024

Specialist in jongdiervoeding Denkavit heeft haar samenwerking met Dairy Academy Nederland verlengd met vijf jaar. Dairy Academy is het exclusieve kennisplatform voor melkveehouders die melk leveren aan Royal A-ware. In samenwerking met deskundige kennispartners worden in Nederland en België workshops aangeboden die melkveehouders handvatten geven om hun bedrijf verder te verduurzamen. Dankzij de verlengde samenwerking met kennispartner Denkavit wordt focus gelegd op de kalveropfok en wordt de verbinding tussen de kalversector en de melkveehouders nog verder geïntensiveerd.

Steeds duurzamere zuivelketen

Met praktische tips en theoretische kennis ondersteunt Denkavit melkveehouders in de kalveropfok vandaag, én werken ze aan de veehouderij van morgen. ‘Onze activiteiten baseren wij op kennis, jarenlange ervaring, onderzoek en innovatie. Denkavit en Royal A-ware zijn beiden familiebedrijven. We delen dezelfde langetermijnvisie en onderstrepen het belang van een succesvolle en duurzame zuivelketen. Dit is de basis voor de goede samenwerking afgelopen jaren, die we graag continueren. Dankzij het partnership zetten we samen stappen vooruit in de gehele zuivelketen’, vertelt Erik Buys, directeur Denkavit.

Extra aandacht voor gezondheid

Via “Programmakalf” van Denkavit komen melkveehouder en kalverhouder dichter bij elkaar. ‘Denkavit koppelt vanuit de kalverhouderij data terug aan melkveehouders over de groei en ontwikkeling van hun kalveren. Die data geeft aan de melkveehouder concrete handvatten om waar nodig de kalveropfok op het bedrijf verder te verbeteren. Door hier samen extra aandacht voor te hebben kan elk kalf dat geboren wordt meer rendement brengen, vooral ook het kalf dat op het melkveebedrijf blijft’, aldus Berber Vessies-Miedema, Market Segment Manager Young Ruminants bij Denkavit.

Klaas de Jong, COO Royal A-ware: ‘We hebben de afgelopen jaren op een prettige manier met elkaar samengewerkt. Via de workshops van Dairy Academy deelt Denkavit praktische kennis over kalveropfok met onze melkveehouders. Ook op onze praktijkboerderij in Oenkerk spelen ze een belangrijke rol in de begeleiding van de kalveropfok. Het verlengen van de samenwerking past bij ons streven naar een veerkrachtige melkveehouderij, waarbij aandacht is voor dierenwelzijn, biodiversiteit en een zo laag mogelijke footprint.’

Erik Buys Directeur Denkavit en Klaas de Jong COO Royal A-ware schudden elkaar de hand om de samenwerking te bevestigen met daarnaast Anneke Jorritsma-Van der Zijl (Manager Dairy Academy Royal A-ware en Berber Vessies-Miedema Market Segment Manager Young Ruminants Denkavit

V.l.n.r.: Anneke Jorritsma-Van der Zijl (Manager Dairy Academy Royal A-ware), Erik Buys (Directeur Denkavit), Klaas de Jong (COO Royal A-ware) en Berber Vessies-Miedema (Market Segment Manager Young Ruminants Denkavit).