Algemeen, Feed Ingredients - 31 mei 2024

Coccidiose is een veel voorkomende en wereldwijde protozoaire ziekte bij konijnen, veroorzaakt door de Eimeria-parasiet. Konijnen die herstellen, worden vaak dragers, waardoor de behandeling en preventie van de ziekte moeilijk wordt. Robenidine hydrochloride, een synthetische coccidiostaticum, is in veel landen min of meer systematisch gebruikt om coccidiose bij konijnen te voorkomen of te bestrijden, vaak aangeduid als ‘konijnendysenterie’. Onder de handelsnaam Cycostat® 66G is het de afgelopen 10 jaar in de EU geautoriseerd als coccidiostat-voeradditief voor konijnen. Echter, vanaf juni 2024 zal het gebruik hiervan in de EU bij mest- en fokkonijnen verboden zijn.

Om het potentieel van DOSTO®, een premix met natuurlijke oregano-essentiële olie, te evalueren om het gebruik van reguliere coccidiostatica bij konijnen te verminderen of te vervangen, voerde DOSTOFARM® een veldproef uit bij twee opeenvolgende groepen dieren. De dieren werden in twee groepen verdeeld, die verschillende behandelingen kregen. Een (positieve controle) groep kreeg coccidiostaticum in het spenenvoer, terwijl een tweede (behandelings) groep DOSTO® Poeder kreeg in zowel het speen- als mestvoer.

Het voeden van DOSTO® Poeder in plaats van coccidiostatica resulteerde in vergelijkbare prestaties. Beide groepen bereikten een vergelijkbaar gemiddeld slachtgewicht, slachtleeftijd en voederconversieratio. Voor het spenen resulteerde de toepassing van DOSTO Poeder® in aanvulling op de reguliere coccidiostaticum medicatie in (verdere) vermindering van de mortaliteit in vergelijking met alleen coccidiostaticum behandeling.

Deze proef heeft aangetoond dat de toepassing van DOSTO® samen met boerderijhygiënebeheer bij konijnen een effectief alternatief biedt om de vervanging van robenidine hydrochloride te vergemakkelijken vanaf juni 2024, wanneer dit coccidiostaticum verboden zal zijn.

Lees het volledige proefrapport