Vleeskalveren

Video: Vitalcure, voor een optimale start!

Een goede start begint bij een goede weerstand. Ieder kalf heeft bij geboorte een andere voorraad aan vitaminen, mineralen en … Lees meer
Kalveren, Vleeskalveren

Hoe werkt Programmakalf?

Een duurzame bestemming voor de kalveren bestemd voor de vleeskalverhouderij. Vitalere en betere kwaliteit kalveren in zowel de melkvee- als … Lees meer

Fokkalveren | Gezondheid, Kalveren, Vleeskalveren

Brix-waarde biest vs. totaal eiwitwaarde in het bloed

We weten dat biestkwaliteit belangrijk is. Maar leidt een hogere brix-waarde van de biest daadwerkelijk tot een hogere totaal eiwitwaarde … Lees meer

Algemeen, Vleeskalveren

Uitbreiding samenwerking Baks en Denkavit

Denkavit Nederland B.V. en Baks Logistiek B.V. zullen de samenwerking per 3 mei 2021 verder intensiveren. Baks Logistiek wordt de … Lees meer

Vleeskalveren

Geconcentreerd voeren levert extra groei op bij rosékalveren

Rosékalveren op het DenkaFarm Innovation Centre Op het DenkaFarm Innovation Centre huisvesten wij 2900 kalveren. Hier voeren wij intensief onderzoek … Lees meer

Algemeen, Kalveren, Vleeskalveren

Kalver- en melkveehouderijketens geconfronteerd met extreme scenariostudie

Op 15 maart is een conceptrapport met scenariostudies over de kalverhouderij via de pers naar buiten gebracht. Deze scenariostudie is … Lees meer

Kalveren, Vleeskalveren

Eerste levensdagen hebben invloed op (latere) kwaliteit kalf

Het doel van Programmakalf is om de kwaliteit van alle kalveren op het melkveebedrijf en vleeskalverbedrijf te optimaliseren. Inmiddels draait … Lees meer

Kalveren, Vleeskalveren

Goede biestvoorziening leidt tot lagere uitval

Uniek aan Programmakalf is de terugkoppeling van data vanuit de vleeskalverhouderij naar deelnemende melkveehouders. Met name de Totaal Eiwitwaarde is … Lees meer

Vleeskalveren

We zijn live! Kalverhouders digitaal met ons nieuwe VealConnect portaal!

  Afgelopen maand zijn wij van start gegaan met het introduceren van het online platform VealConnect voor onze kalverhouders. Een … Lees meer

Kalveren, Vleeskalveren

Data-analyse toont aan: zwaardere kalveren presteren beter

Het doel van Programmakalf is om de kwaliteit van alle kalveren, zowel op het melkveebedrijf als op het vleeskalverbedrijf, te … Lees meer

Kalveren, Vleeskalveren

Kalverdiarree? Dankzij deze tips kreeg melkveehouder ter Horst het onder controle!

Melkveehouder Gert ter Horst melkt 125 koeien met 2 melkrobots en hij heeft 90 stuks jongvee. Zijn doelstelling is een … Lees meer