Geschreven door Iris van den Belt | Product Manager Ingredients
Algemeen, Biggen, Feed Ingredients, Kalveren, Lammeren, Vleeskalveren - 18 januari 2024

In de huidige maatschappij met onze moderne landbouw en veeteelt is het verminderen van het gebruik van antibiotica in dierlijke productie een cruciale en urgente kwestie. Bij Denkavit geloven we in duurzame oplossingen die niet alleen de gezondheid van dieren bevorderen, maar ook de impact op het milieu en de maatschappij verminderen. Het Ingredients team van Denkavit is daarom gaan onderzoeken hoe voeradditieven en supplementen een sleutelrol spelen in het verminderen van antibiotica en het bevorderen van diergezondheid.

Antibiotica Overmatig gebruik in Dierlijke Productie

Het overmatige gebruik en misbruik van antibiotica in de veeteelt heeft geleid tot ernstige problemen, waaronder de opkomst van antibioticaresistente bacteriën. Deze resistente bacteriën vormen een bedreiging voor zowel dierlijke als menselijke gezondheid. De noodzaak om deze zorgwekkende trend om te keren, heeft geleid tot een zoektocht naar alternatieve benaderingen.

Waarom is dit belangrijk?

Het overmatige gebruik van antibiotica in dierlijke productie leidt tot antibioticaresistentie en bedreigt de volksgezondheid. Door verbeterde veeteeltpraktijken en het gebruik van voeradditieven verminderen we de afhankelijkheid van antibiotica, wat resulteert in duurzame diergezondheid, een verminderde milieu-impact en verbeterd dierenwelzijn.

Wat moet hiervoor gebeuren?

1. Verbeterde Veeteeltpraktijken, Verminderd Antibioticagebruik

Een eerste stap in de richting van het verminderen van antibiotica is het verbeteren van veeteeltpraktijken. Door middel van versterkte diergezondheidsmaatregelen kunnen we ziekte-uitbraken voorkomen, waardoor de behoefte aan antibiotica afneemt. Neem daarbij het gebruik van de juiste voederadditieven en de kans op antibioticaresistentie verlaagd, wat op diens beurt bijdraagt aan de volksgezondheid.

2. Voeradditieven en Supplementen, Milieuvriendelijke Oplossingen

Voeradditieven en supplementen spelen een essentiële rol bij het bevorderen van diergezondheid en verminderen de afhankelijkheid van antibiotica. Deze worden toegevoegd aan dierenvoeding om de groei te ondersteunen, de voerefficiëntie te verbeteren en de algemene gezondheid te handhaven.

Voeradditieven en supplementen dragen bij aan duurzaamheid op verschillende niveaus. Ze verbeteren de voedingsstoffenbenutting en verminderen de milieu-impact van de veeteelt. Dit draagt bij aan een vermindering van bodem- en waterverontreiniging.

3. Verbeterd Dierenwelzijn, Darmgezondheid als Sleutel

Een gezonde darmfunctie is cruciaal bij het verminderen van antibiotica. De darm, vaak het ’tweede brein’ genoemd, heeft een belangrijke rol in de spijsvertering, immuun functie en algeheel welzijn van dieren. Door de juiste voeradditieven te gebruiken, kunnen we de darmgezondheid optimaliseren.

Naast het bevorderen van gezondheid, verbeteren voeradditieven en supplementen automatisch het welzijn van dieren. Een gezonde darmfunctie en algehele gezondheid leiden tot betere prestaties en kwaliteit van leven voor de dieren.

Samenvatting

Bij Denkavit zetten we ons in voor duurzame oplossingen in de landbouw. Onze voeradditieven en supplementen spelen een sleutelrol bij het verminderen van het gebruik van antibiotica, waardoor we de gezondheid van dieren bevorderen, de impact op het milieu verminderen en dierenwelzijn verbeteren. Kiezen voor duurzame voedingsoplossingen is niet alleen een verantwoordelijkheid, maar ook een investering in de toekomst van onze planeet en de gezondheid van ons allen.

Dit artikel is afgeleid van het onderzoek gedaan door Iris van den Belt en Oliver Schneider, gepubliceerd in Dairy Global, All About Feed, Pig Progress, Poultry World en Future Farming

 

Selectie van voeradditieven en supplementen van Denkavit

  Additief- of supplementcategorie MoA/Effect
  NSP enzymes Cutting NSP’s supporting nutrient digestion and utilisation
  Phytogenic products Antimicrobial properties and digestion enhancing
  Hydrolysed yeasts Improves microbiome
  Organic trace elements Prevents oxidative stress during heat stress
  Lignocelluloses Provides satiety and source of fibre
  Acidifiers Lowers pH, antimicrobial effects
  Earth elements Maintaining optimal manure consistency
  Humic acids Protects gut lining
  Resin acids Inhibits collagen degradation in intestines