Algemeen - 5 februari 2024

Denkavit is gespecialiseerd in jongdiervoeding. “We investeren in specifieke producten voor jonge dieren”, zegt Johan Lemmen, marketingmanager van Denkavit. “Zowel in Europa als in landen waar de melkveehouderij hard groeit. Zoals bijvoorbeeld in China.”

De dienstverlening van Denkavit bestaat uit handel in diervoederingrediënten, activiteiten voor haar vleeskalverintegratie en productie van jongdiervoeding. De totale omzet van Denkavit is € 900 miljoen per jaar. “De productie van voeding voor jonge dieren neemt een centrale plek in”, zegt Johan Lemmen, marketingmanager van Denkavit. “We produceren melkvervangers en gezondheidsondersteunende producten. Niet alleen voor fok- en vleeskalveren, maar ook voor biggen en lammeren. Met als doel een efficiënte, veilige, duurzame en rendabele productie.”

Vanaf 1960 richt Denkavit zich ook op uitbreiding van haar activiteiten in het buitenland. Eerst in Europa en vanaf 2002 ook wereldwijd. “Onze vleeskalverintegratie beperkt zich tot Nederland, Duitsland, Frankrijk en Italië. Voor vleeskalveren richten we ons op het totale rantsoen. Melkvervangers verkopen we in meer dan zestig landen. Onze focus ligt op internationale groei. Wat rundvee betreft, zijn we afhankelijk van markten waar de melkveehouderij en het aantal fokkalveren hard groeit. We zien de zuivelindustrie vooral opschalen in Azië en Afrika. Daar zien we nieuwe kansen om bij te dragen aan optimale voeding van jonge dieren, zoals fok- en vleeskalveren.”

Wat zijn missie, visie en doelen van Denkavit?

“Onze missie is om wereldwijd de meest aantrekkelijke partner te zijn in jongdiervoeding, vleeskalveren en diervoederingrediënten. We kijken altijd vooruit en investeren in innovatie en sterke, transparante partnerships met onze distributeurs en kennisinstellingen. De vraag naar zuivel en vlees neemt toe, omdat de wereldbevolking groeit en de welvaart stijgt. Als duurzaam familiebedrijf vinden wij de zorg voor de volgende generatie vanzelfsprekend. Met onze hoogwaardige, innovatieve producten en concepten willen we in zoveel mogelijk landen bijdragen aan diergezondheid, dierenwelzijn, milieu en voedselveiligheid.”

In welke landen is Denkavit actief en waar zet Denkavit op in?

“We hebben fabrieken in Nederland, Frankrijk, Italië en de Verenigde Staten waar we melkvervangers, zuivelingrediënten, voer en concentraten voor jonge dieren produceren. Daarnaast hebben we kantoren in onder andere Duitsland, Spanje en China. In die landen verkopen we producten, die we zelf produceren en ook ingrediënten voor de diervoeding. Wat in- en verkoop van producten en kennisuitwisseling betreft, zijn we actief in meer dan zestig landen wereldwijd. We zetten de komende jaren vooral in op markten met een professionele en groeiende melkveehouderij. Dan kom je bijvoorbeeld uit in China, Vietnam, Thailand en Afrikaanse landen met een toenemend potentieel aan fok- en vleeskalveren. Opbouw van een vleeskalversector in die landen zie ik niet zo snel gebeuren, omdat de grondstoffen hiervoor niet voorhanden zijn en er geen markt voor is, zoals bij ons. Rundvleesproductie in de vorm van stierenvlees ligt dan meer voor de hand.”

Denkavit nam in 2021 Nutrifeed over van FrieslandCampina en opende vorig jaar een een vestiging in China? Wat is het belang hiervan?

“De overname van Nutrifeed was een belangrijke stap om onze wereldwijde leidende positie in jongdiervoeding verder uit te bouwen. Het biedt ons in nauwe samenwerking met FrieslandCampina extra productiecapaciteit en nieuwe nevenstromen vanuit de zuivelindustrie en dat past goed in onze verduurzamingsstrategie. In Beijing hebben we vorig jaar een handelskantoor geopend onder de naam Holland Agro Trading. Voor ons is aanwezigheid in China belangrijk, omdat de zuivelproductie in dit land heel hard groeit. Nutrifeed was al jaren actief in China.”

“De nieuwe onderneming biedt Denkavit en Nutrifeed nog meer perspectief om producten te verkopen en om de kalveropfok in China te optimaliseren. We hebben in China ook een kennispartnership gesloten met een lokale kennisinstelling en een commercieel bedrijf. We werken met deze twee partijen samen in onderzoek en innovatie, advisering op melkveebedrijven, opleiding van personeel en internationale uitwisselingen. Vanwege de grotere omvang van Chinese melkveebedrijven leren we steeds meer over het werken met personeel en protocollaire processen bij jongveeopfok. Iets waar grotere Nederlandse bedrijven ook wat aan hebben. Aan de andere kant van de wereld hebben we een soortgelijke samenwerking met een onderzoeksinstituut voor varkenshouderij in Brazilië.”

Met welke innovaties is Denkavit bezig en wat levert dat op voor veehouders?

“Rond 1950 begonnen wij als eerste in Nederland met kalvermelkproductie op basis van overtollige magere melkpoeder. In 1955 kwam onze eerste kalvermelk op de markt. In 1959 is ons eerste onderzoekscentrum geopend in Voorthuizen om producten te testen en om bewijs te verzamelen voor positieve effecten van kunstmelk op gezondheid en prestaties van dieren. Proeven in onze onderzoeksfaciliteiten Pig Farm voor biggen en Veal Farm voor zowel biggen als kalveren zijn na 64 jaar nog steeds belangrijk voor de ontwikkeling van nieuwe producten en concepten. De focus ligt op een veilige en efficiënte productie van melk en vlees, maar ook op een duurzame en circulaire werkwijze. Vital iD, ons uitgebalanceerde concept van additieven ondersteunt de vertering, gezondheid en prestaties van jonge kalveren. Een hogere en veilige groei verlaagt de afkalfleeftijd van vaarzen.”

“In de vleeskalverhouderij zijn we meer vloeibare producten in combinatie met onze kernen gaan voeren. Dat bespaart veel energie voor het drogen van zuivel. We zoeken ook naar reductie van emissies van broeikasgassen met onderzoek gericht op een hogere vertering van onze producten en de keuze van ingrediënten in onze producten. Dat levert niet alleen voordelen op voor het milieu. Een efficiëntere voerbenutting, verhoogt ook het rendement van veehouders.”

Hoe kijkt Denkavit aan tegen de ontwikkeling van de melkveehouderij in Nederland?

“In Nederland en omringende landen heeft de melkveehouderij een sterke positie en dat blijft ook zo. Ondanks de te verwachten 20% krimp van de Nederlandse veestapel, zijn we wel voorloper in de wereldwijde zuivelindustrie. We produceren veilig voedsel op een erg efficiënte en duurzame manier. Dit doen weinig landen ons na. In de afgelopen decennia heeft de Nederlandse landbouw altijd bewezen zich aan te kunnen passen aan veranderende wettelijke en maatschappelijke eisen en uitdagingen. Er is al veel bereikt in traceerbaarheid, verlaging van antibioticumgebruik en emissies en verbetering van dierenwelzijn.”

“We hebben voor onze eigen medewerkers, die te maken hebben met levende dieren, ook een programma opgezet. We maken ze bewust van dierenwelzijn en trainen ze daarop. Het programma trekken we ook door naar onze kalverhouders, partners en distributeurs. Nederland heeft heel veel kennis van een efficiënte en duurzame productie. Denkavit kan door schaalvergroting ook veel investeren in onderzoek. En in internationale kennisuitwisseling en samenwerking willen we heel graag een voortrekkersrol vervullen. Wij zijn ervan overtuigd dat onze innovatieve denk- en werkwijze bijdraagt aan de uitdagingen om de wereld op een veilige en duurzame manier te voeden.”

De ontwikkeling van Denkavit in een notendop

Denkavit ontstond in 1929 uit een Rotterdamse handelsonderneming in vitaminen en mineralen.
In 1951 ging het bedrijf onder de naam Denkavit verder met verkoop van grondstoffen en vitaminen voor de mengvoerindustrie. Vanaf 1955 is uitgebreid met kalvermelkproductie en de vleeskalverintegratie en in 1959 met het eerste onderzoekscentrum. In de jaren zestig kwamen er vestigingen bij in Duitsland, Italië en Frankrijk en na 2000 in Spanje en Amerika en een handelskantoor in China. Denkavit nam heel recent de melkvervangers-activiteiten van het internationaal opererende Britse bedrijf Volac over. Dat versterkt de positie van Denkavit op de wereldwijde markt voor jongdiervoeding.

Dit artikel verscheen eerst op De Boerderij op 23 januari 2024 geschreven door Janet Beekman