Kalveren, Vleeskalveren - 10 juni 2020

Denkavit is actief in zowel de melkveehouderij als de vleeskalverhouderij. In beide sectoren zijn nog voldoende verbeterpunten als het gaat om de gezondheid en weerstand van kalveren. Antibioticagebruik in de vleeskalverhouderij moet verder omlaag en kalversterfte in de melkveehouderij blijft een aandachtspunt. Door samen te werken kunnen melkveehouders en vleeskalverhouders elkaar helpen en hun resultaten verbeteren. Vandaar dat Denkavit data vanuit de vleeskalverhouderij gebruikt om melkveehouders advies op maat te geven. Daarnaast organiseert Denkavit excursies naar o.a. verzamelcentra en vleeskalverhouders, om melkveehouders op deze manier meer inzicht te geven in de wereld van de vleeskalverhouderij, waar een groot deel van hun kalveren naar toe gaat.

De start voor de vleeskalverhouderij

De vleeskalverhouderij start niet bij de aankomst van een kalfje van 2 weken oud. Juist die fase ervoor, vanaf inseminatie tot de eerste twee weken na geboorte op het melkveebedrijf, is ontzettend belangrijk voor de verdere groei en ontwikkeling van het kalf. Hoe ziet Denkavit de samenwerking tussen beide sectoren voor zich? Allereerst door het verzamelen van data over de ontvangen kalveren in de vleeskalverhouderij. Deze gegevens koppelt Denkavit vervolgens terug naar deelnemende melkveehouders. Elke melkveehouder ontvangt data over zijn geleverde kalveren. Denk hierbij aan individuele opzetgewichten van de kalveren, groeipotentie, Totaal Eiwit (als maat voor de biestvoorziening), uitval en vitaliteit, klik hier voor een voorbeeld rapportage. Deze data helpt de melkveehouder bij de opfok van zijn eigen kalveren. Jongvee Specialisten van Denkavit kunnen mede op basis van deze gegevens gericht advies uitbrengen, specifiek voor de situatie op het desbetreffende melkveebedrijf.

Transparante prijs voor kalveren

Daarnaast ontvangen deelnemende melkveehouders een transparante prijs voor hun kalveren, gebaseerd op individueel gewicht en groeipotentie van elk kalf. Een (stier)kalf dat op de juiste manier wordt gevoerd, is bij afleveren zwaarder, brengt meer geld op en zal bij de vleeskalverhouder beter presteren. Naast dit financiële voordeel dragen gezondere kalveren bij aan meer werkplezier, minder uitval en lager antibioticagebruik in de hele keten. Door het delen van data, het geven van gericht advies én de transparante prijs ontstaat er een win-win voor beide sectoren, die de band tussen melkveehouder en vleeskalverhouder zal verstevigen. Het gezamenlijk belang betaalt zich op deze manier naar beide partijen uit, én zorgt ook voor meer draagvlak vanuit de samenleving, vanwege het duurzame karakter van de keten. Wie wil hier geen onderdeel van uit maken? Een toekomstbestendige samenwerking om trots op te zijn!

Melkveehoudster Sandra Gijmink bij de kalveren samen met Denkavit specialisten Ashley en Ydo.

 

 

ProgrammaKalf deelnemers

 

Melkveehouders die deelnemen aan Programmakalf zijn enthousiast over de aanpak. Zij geven aan dat het hen helpt om beter te focussen op kalveropfok, dat de terugkoppeling van de cijfers opvallende inzichten geeft en dat ze blij zijn met de eerlijke en transparante prijsvorming. Ook geeft de data hen inzicht in verbeterpunten voor de opfok van vaarskalveren.

Benieuwd naar de ervaringen van een deelnemende melkveehouder? Klik hier!

Neemt u nog niet deel aan Programmakalf en wilt u hier meer over weten? Klik hier!

Liever persoonlijk contact? Ashley van de Ven, Projectbegeleider Programmakalf, beantwoordt uw vragen graag.

Ashley van de Ven
E: a.v.d.ven@denkavit.nl
T: +31 6 13 80 73 03