Algemeen, Vleeskalveren - 6 juni 2019

Programmakalf brengt kalveren beter tot waarde
Om samen kalveren beter tot waarde te brengen, starten Denkavit en Dairy Academy de pilot Programmakalf. In deze pilot krijgen deelnemende melkveehouders (die melk aan Royal A-ware leveren) de kalveren uitbetaald op basis van een transparante prijsopbouw gebaseerd op het gewicht en de groeipotentie van het kalf.

Daarnaast krijgen de deelnemende melkveehouders resultaten van kalveren, die als Programmakalf aan de kalverhouderij geleverd zijn, teruggekoppeld. Verder ontvangen zij kosteloos advies over jongvee opfok. De aanpak moet leiden tot een verdere verbetering van de kalveropfok op het melkveebedrijf, betere vaarskalveren, betere kalveren in de kalverhouderij en meer rendement in de gehele keten.

Gewicht en groeipotentie gegevens kalveren

Voor de geleverde Programmakalveren ontvangen de melkveehouders naast een transparante uitbetalingsprijs op basis van gewicht en groeipotentie gegevens retour over: classificatie bij ontvangst, vitaliteit, Totaal Eiwit gehalte in het bloed (geeft aan hoeveel specifieke antistoffen uit de biest daadwerkelijk opgenomen zijn door het kalf) en uitval in de eerste weken. In de pilot werkt Denkavit samen met collecteurs van kalveren en verzamelcentra. Zij vormen waardevolle schakels in het proces om samen de gezondheid en kwaliteit van kalveren te verbeteren.

Gezondheid en kwaliteit van een kalf

De eerste levensweken van een kalf zijn cruciaal voor de verdere ontwikkeling en prestaties van het dier. Dit geldt zowel voor de opfok tot melkkoe als voor de inzet in de kalverhouderij. Uit ervaring met een eerdere pilot in Duitsland blijkt dat met de juiste aanpak grote stappen gezet kunnen worden in zowel groei als gezondheid van kalveren. Hier worden inmiddels al behoorlijke aantallen kalveren volgens het Programmakalf concept aangeleverd aan de kalverhouderij. Door de gezamenlijke aanpak van kalverhouderij en melkveehouder zijn deze kalveren sterker en starten ze vlotter op. Dit komt de diergezondheid ten goede, waardoor het gebruik van antibiotica verder omlaag kan.

Dairy Academy

Dairy Academy is een exclusief kennisplatform voor melkveehouders die melk aan Royal A-ware leveren. De Dairy Academy werkt nauw samen met negen geselecteerde partners aan kennisoverdracht in de melkveehouderij. Dit gebeurt onder andere via workshops en trainingen, nieuwsbrieven en excursies.

Produceren met hoogwaardige grondstoffen

Denkavit is specialist op het gebied van jongdiervoeding en eigenaar van een groot aantal vleeskalveren. Denkavit produceert topkwaliteit voeders, geproduceerd van hoogwaardige grondstoffen van controleerbare kwaliteit en traceerbare herkomst. Op deze wijze vervult Denkavit een belangrijke rol in het valoriseren van de bijstromen uit de zuivelindustrie door kalveren en non-Food zuivelproducten in vloeibare en poedervorm te verbinden. Het bedrijf hecht veel waarde aan het verbeteren van de kennisuitwisseling tussen de melkveehouderij en de kalverhouderij. Daarom organiseert Denkavit in Voorthuizen regelmatig bijeenkomsten voor melkveehouders. Naast een bezoek aan de productielocatie en het onderzoekscentrum deelt Denkavit tijdens deze bezoeken haar kennis over kalveropfok. Ook wordt er uiteraard stilgestaan bij de pilot Programmakalf en samen gekeken hoe er via een betere samenwerking meer rendement gemaakt kan worden in de keten.