Fokkalveren | Gezondheid, Kalveren, Vleeskalveren - 20 mei 2021

We weten dat biestkwaliteit belangrijk is. Maar leidt een hogere brix-waarde van de biest daadwerkelijk tot een hogere totaal eiwitwaarde in het bloed van het kalf? Om deze vraag te beantwoorden hebben we data verzameld vanuit Programma Kalf.

Bij Programma Kalf krijgen deelnemende melkveehouders data teruggekoppeld. Een van deze parameters is totaal eiwit (lees hier meer over totaal eiwit). Totaal eiwit wordt gemeten in het bloed van het kalf en is een maat voor de biestvoorziening. Een goed biestmanagement is erg belangrijk voor de ontwikkeling van het kalf tot melkkoe of vleeskalf . We weten dat biestkwaliteit belangrijk is, maar heeft de brix-waarde van de biest een relatie met de totale eiwitwaarde in het bloed van het kalf? Om deze vraag te beantwoorden is er bij een deelnemer aan Programma Kalf data verzameld van 80 kalveren. Het melkveebedrijf hield de brix-waarden van de 1e biest bij dat aan de kalveren verstrekt was. De totaal eiwitwaarden zijn gemeten, zodra de kalveren op het vleeskalverbedrijf stonden.

 

Relatie brix-waarde van de 1e biest

De grafiek hieronder laat zien dat er een relatie is tussen de brix-waarde van de 1e biest en de totaal eiwitwaarde in het bloed van het kalf. Hoe hoger de brix-waarde des te hoger de totaal eiwitwaarde in het bloed.

In de tweede grafiek is te zien dat de brix-waarden in 3 categorieën onderverdeeld zijn. De eerste categorie bevat de biest met een brix-waarde kleiner dan 21, de tweede categorie bevat de biest met brix-waarden van 21 tot 24 en bij de laatste categorie hoort de biest met brix-waarden van 24 of hoger. Zoals te zien is in de grafiek leidt een hogere brix-waarde tot een hogere totaal eiwitwaarde in het bloed, waarbij nadrukkelijk te zien is dat een hoge brix-waarde ook tot een hoge totaal eiwitwaarde leidt. Vanaf een brix-waarde van 24 stijgt de totaal eiwitwaarde veel sneller dan wanneer de brix-waarde van <21 naar <24 gaat.

Conclusie goed biestmanagement


Een goed biestmanagement is van belang voor een goede afweer van het kalf. Biest van hele goede kwaliteit (brix-waarde > 24) zorgt voor hoge totaal eiwitwaarden in het bloed van het kalf. Wilt u meer informatie over een goed biestmanagement of wilt u meer uitleg over de interpretatie van de totaal eiwitwaarden van uw kalveren? Neem dan contact op met een van onze jongveespecialisten!

Henk van der Horst

Henk van der Horst

Sales Manager Denkamilk
Marijn van Brakel

Marijn van Brakel

Jongvee Specialist fokkalveren, regio midden en zuid
Ydo Homma

Ydo Homma

Jongvee Specialist fokkalveren/lammeren, regio noord
Henk Sijtsma

Henk Sijtsma

Jongvee Specialist fokkalveren/lammeren, regio noord
Carine van den Bosch

Carine van den Bosch

Jongvee Specialist fokkalveren, regio midden