Natuurlijk gedrag kalveren benutten voor een goede ruw- en krachtvoer opname

Runderen zijn kudde dieren. Als je de kalveren observeert is dat vaak ook terug te zien in hun gedrag. De hele groep is actief en aan het eten of de hele groep ligt uit te buiken van een lekkere maaltijd. Tegelijk eten Het is belangrijk dat alle kalveren tegelijk ruw- en krachtvoer kunnen eten. Op … Lees meer

Lente: mooi moment om de kalveropfok na te lopen

We weten allemaal (wat de vogels doen in mei en) dat de lente een mooie periode is om uw bedrijfsvoering (lees: kalveropfok) na te lopen. Updaten van bestaande protocollen met uw specialist en alles “gereed zetten” voor een nieuwe start. Hieronder een aantal onderdelen waarop we belangrijke verbeteringen hebben gerealiseerd bij Programmakalf deelnemers. Start van … Lees meer

[Interview] Bigoverleving in vrijloopkraamhokken

We zien de belangstelling voor vrijloopkraamhokken wereldwijd toenemen. In de Pig Farm (het onderzoekscentrum van Denkavit) wordt al sinds 2016 gebruik gemaakt van vrijloopkraamhokken. Hier lees je meer over het vrijloopkraamhok zelf. In dit artikel gaan we dieper in op wat je als varkenshouder kunt doen aan bigoverleving in vrijloopkraamhokken? Hoog tijd voor een interview … Lees meer

Optimaal stalklimaat in de varkenshouderij

Van maart tot en met juli stijgt in Nederland maandelijks de gemiddelde temperatuur met ongeveer 3 graden. Daarnaast neemt het aantal zonuren de komende maanden ook toe. Dit heeft grote invloed op het stalklimaat. Om een goed klimaat in de stal te behouden is het belangrijk al vroeg voor te bereiden op de warme dagen … Lees meer