Biggen - 3 mei 2021

Van maart tot en met juli stijgt in Nederland maandelijks de gemiddelde temperatuur met ongeveer 3 graden. Daarnaast neemt het aantal zonuren de komende maanden ook toe. Dit heeft grote invloed op het stalklimaat. Om een goed klimaat in de stal te behouden is het belangrijk al vroeg voor te bereiden op de warme dagen die komen gaan.

Effecten niet optimaal stalklimaat

Wanneer het klimaat in de stal niet optimaal is, door hoge temperaturen en luchtvochtigheid of de combinatie hiervan, komt het welzijn van de zeugen en biggen onder druk. Hierdoor zal het varken minder presteren, wat kan resulteren in: een lagere voeropname, verhoogde voederconversie, verminderde vruchtbaarheid en melkproductie. Dit gaat als varkenshouder ten koste van het resultaat en rendement.

Aandachtspunten stalklimaat

Reinigen van installaties

  • Maak de ventilatorbladen en de ventilatiekokers schoon. De vervuiling vermindert de capaciteit.
  • Reinig luchtinlaatopeningen die voorzien zijn van gaas of vergelijkbare voorzieningen.
  • Maak de luchtwasser schoon, zodat de lucht goed kan worden afgezogen.

Door deze punten aan te pakken kan de benodigde capaciteit van de installaties beter worden gehaald met minder energiekosten. Bovendien is het beter voor de levensduur van de installaties.

Controleren

  • Test de noodaggregaat of deze functioneert. Dit is van belang zodat bij een stroomstoring direct kan worden ingegrepen.
  • Voorkom zoveel mogelijk inval van zonlicht. Dit kun je voorkomen door bijvoorbeeld het verduisteren van lichtplaten met kalk of reflecterende folie.
  • IJk de temperatuurvoelers in de afdeling. Controleer of deze wel de werkelijke temperatuur meten.
  • Zorg dat de luchtinlaat snel aangepast kan worden naar de zomerstand. Zodat naar behoefte geventileerd kan worden.
  • Controleer of er geen warme leklucht via kieren en gaten de afdeling in kan komen.
  • Vergroot de bandbreedte van de klimaatcomputer naar maximaal 6 tot 9 graden. Zo worden grote temperatuurverschillen opgevangen. Bij hoge temperatuur maximaal ventileren en bij lage temperatuur in de nacht beperken van aanzuigen grote hoeveelheden koude lucht.

Door bovenstaande punten nu te controleren bent u voorbereid op het voorjaar en de zomer. Voor eventuele vragen kunt u terecht bij één van onze Denkapig specialisten.