Feed Ingredients - 24 juni 2024

Stijgende temperaturen en langere, frequentere periodes zonder regen kunnen een groot probleem vormen voor ons vee. Begin jaren 80 waren er jaarlijks ongeveer 175 uren in de stal waarbij de temperatuur boven de 25°C uitkwam. Veertig jaar later is dit aantal meer dan verdubbeld tot 375 uren (Müller, 2022). De productie van vlees, melk en eieren genereert ook aanzienlijke hoeveelheden warmte, die zich in de stal kunnen ophopen. Dit wordt vooral problematisch wanneer de luchtvochtigheid ook hoog is. De dieren eten minder, hun prestaties en vruchtbaarheid nemen af en ze worden automatisch vatbaarder voor infectieziekten. Het immuunsysteem moet vechten tegen een lekkende darm, een verschijnsel dat vaak bij vee wordt waargenomen, vooral tijdens hittestress. Dit komt doordat bij hoge temperaturen meer bloed naar het lichaamsoppervlak wordt gepompt om af te koelen.

Naast technische en bouwkundige maatregelen in de stal is het essentieel om voldoende water van goede kwaliteit te verstrekken. Daarnaast kan voeding ook helpen om de dieren tijdens warme temperaturen te ondersteunen. Oregano-olie in het voer kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van de negatieve effecten van hittestress. Uit vele internationale studies blijkt dat essentiële oregano-olie als smaakstof de voeropname hoog kan houden, vooral tijdens periodes van hittestress, en daarmee ook de voerefficiëntie kan verbeteren. Een proef toonde aan dat DOSTO Oregano Oil een positief effect had op de zoötechnische prestaties, darmmorfologie en vleeskwaliteit bij vleeskuikens die onder hittestressomstandigheden werden gehouden (Thailand: temperaturen tussen 30 en 35 °C en luchtvochtigheden van 60-80%). De dieren die DOSTO ontvingen hadden een betere voerconversie dan de controledieren. Daarnaast was de verhouding tussen villushoogte en cryptdiepte in de darm hoger, wat correleert met een verbetering van de vertering en opname van voedingsstoffen. Verder was na slacht het dripverlies van het vlees van de experimentele groepen aanzienlijk lager (p<0,01) dan in de controlegroep en werd ook lipide-oxidatie geremd, wat de houdbaarheid van het kippenvlees verlengde.

Wil je meer weten over DOSTO tijdens hittestress?

Lees het volledige artikel (Engels)

Vertaald vanuiit MÜLLER, P. (2022): Im Stall geht’s heiß her – Wie Hitzestress Nutztiere beeinflusst, VETMED 03-04/2022.

Margriet Faber

Margriet Faber

Technical Sales Manager Feed Additives