Biggen, Feed Ingredients - 9 november 2023

Het runnen van een varkensbedrijf brengt talloze uitdagingen met zich mee, en een van de grootste daarvan is de speenperiode. Deze periode kan zowel voor de biggen als voor de boer stressvol zijn. De overgang naar een nieuwe omgeving en verandering van voer brengt veel onzekerheid met zich mee voor de jonge biggen. Tegelijkertijd bevinden de darmen van deze dieren zich nog in een cruciale ontwikkelingsfase. Hoe kunnen we de biggen ondersteunen en de speendip succesvol overbruggen? Hier komt Terragut om de hoek kijken: een innovatief voeradditief dat gebaseerd is op natuurlijke mineralen en bewezen effect heeft op de darmgezondheid van de biggen.

De uitdaging van de speenperiode

Voor een varkensboer is de speenperiode een cruciale fase. Het is het moment waarop de biggen de zeug verlaten en overgaan op vast voedsel. Deze overgang gaat vaak gepaard met stress, omdat de biggen moeten wennen aan een nieuwe omgeving, ander voer en het ontbreken van de moeder. Het is dan ook niet verwonderlijk dat dit een moeilijke tijd is voor zowel de biggen als de boer.

Tegelijkertijd zijn de darmen van jonge biggen nog volop in ontwikkeling. Een gezonde darmflora is van vitaal belang voor een goede vertering van voedsel en de opname van voedingsstoffen. Wanneer de darmgezondheid van biggen in het gedrang komt, kan dit leiden tot problemen zoals diarree, verminderde groei en een slechtere voederconversie.

Terragut: de oplossing voor de speendip

Terragut is een revolutionair voeradditief dat speciaal is ontwikkeld om gespeende biggen te ondersteunen tijdens de eerste fase van het spenen. Dit unieke product heeft een bewezen positief effect op de darmmicrobiota en de darmgezondheid van biggen. Hoe doet Terragut dit?

Terragut is gebaseerd op twee mineralen uit de groep lanthaniden: cerium en lanthanium. Deze mineralen hebben de kracht om de groei van gunstige bacteriën in de darm te stimuleren, terwijl ze de groei van schadelijke bacteriën afremmen. Dit zorgt voor een gezonde darmflora en een betere spijsvertering bij de biggen.

Wetenschappelijk bewezen resultaten

Terragut heeft zijn effectiviteit bewezen in tal van wetenschappelijke onderzoeken en praktijkproeven. Het voeradditief is goedgekeurd door de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA), wat betekent dat het voldoet aan de hoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen.

Bij tests op PigFarm, een toonaangevend varkensbedrijf, werden opmerkelijke verbeteringen waargenomen in de gezondheid en groei van de gespeende biggen. Terragut heeft aangetoond de opname van voedingsstoffen te bevorderen en bij te dragen aan een betere fecesconsistentie, voederconversie en groei.

Praktische toepassing

Terragut is toegevoegd aan verschillende speenvoeders, zoals Safe Start 3 en Safe Start Junior. Het is EFSA-goedgekeurd als voeradditief, wat betekent dat alle technische resultaten zijn bewezen in diverse proeven.

Terragut is niet alleen een oplossing voor de speendip, maar ook een investering in de toekomstige gezondheid en groei van je biggen. Met de kracht van natuurlijke mineralen zorg je ervoor dat je biggen een gezonde start krijgen in hun nieuwe leven na het spenen. Het resultaat? Gezondere, sterkere varkens en een productievere varkenshouderij.

Overbrug de dip met Terragut en geef je biggen de beste kans op succes.