Geschreven door Peter van 't Veld | Technical Manager
Spenen - 15 januari 2023

Onderzoek in ons onderzoekscentrum, de Pig Farm, heeft aangetoond dat het bijvoeren van biggenmelk een zeer positief effect heeft op de prestaties van biggen na spenen. In dit onderzoek zijn de prestaties van biggen met drie verschillende voerprogramma’s in de kraamstal met elkaar vergeleken. De biggen zijn na spenen gevolgd en met name daar wordt het positieve effect zichtbaar. In dit artikel lichten we de resultaten uit ons onderzoek toe.

Waarom biggenmelk bijvoeren?

Allereerst wordt biggenmelk gevoerd om de steeds groter wordende tomen met een zo hoog mogelijk gewicht te kunnen spenen. Biggenmelk voer je als aanvulling op de zeugenmelk om het conditieverlies van kraamzeugen te beperken.  Doordat je het conditieverlies weet te beperken houdt je de vruchtbaarheid en productiviteit van de zeug hoog. In de praktijk zien we regelmatig dat de melkproductie van de zeug alléén niet volstaat; vier tot vijf dagen na geboorte hebben biggen al aanvullende energie nodig.  Daarnaast zorgt het bijvoeren van biggenmelk voor extra voeropname, dit maakt de biggen vitaler en stelt ze in staat om harder te groeien.  Recent onderzoek uit onze Pig Farm heeft bevestigd dat de biggen die voorsprong na het spenen verder uitbouwen.

Onderzoeksopzet

Om de prestaties van biggen te kunnen beoordelen en vergelijken werden er in de kraamstal drie groepen gemaakt, een A groep (biggenmelk + prestarter), een B groep (luxe biggenmelk + prestarter) en een C groep (enkel prestarter). In het onderzoek kregen de biggen het volgende voerprogramma in de kraamstal (zie tabel 1). Na het spenen (op 27 dagen leeftijd) kregen de biggen allemaal hetzelfde voer.

Effecten bijvoeren biggen

De basis wordt gelegd in de kraamstal. In het onderzoek op de Pig Farm wordt aangetoond dat het bijvoeren van biggenmelk zorgt voor significant hogere voeropname in vergelijking met de biggen die enkel prestarter bijgevoerd krijgen. Bovendien stimuleert de verstrekking van biggenmelk de opname van de daaropvolgende prestarter. Deze hogere voeropnames vertalen zich ook weer door in hogere speengewichten.

Tip: klik op de afbeelding voor een vergroting
Tip: klik op de afbeelding voor een vergroting

 

 

 

 

 

 

 

Effecten bijvoeren biggenmelk na spenen

De positieve effecten van het bijvoeren van biggenmelk zetten zich ook door na het spenen. De biggen zijn al vroeg gewend om naast zeugenmelk ook uit andere bron verschillende soorten aanvullend voer op te nemen. Daardoor zijn hun darmen beter voorbereid op de periode na spenen. Dit effect is terug te zien in de onderzoeksresultaten. De biggen zijn in dit onderzoek tot 36 dagen na spenen gevolgd. Gedurende deze periode zijn de voeropnames en de groei per dag significant hoger in de groepen die voor spenen de luxe biggenmelk verstrekt hebben gekregen. Dit is ook terug te zien in de eindgewichten, zo hebben biggen in de B-groep, met de meest luxe biggenmelk, een gemiddeld 2,4 kg hoger eindgewicht dan de biggen in de groep die enkel prestarter verstrekt hebben gekregen in de kraamperiode.

Tip: Klik op de afbeelding voor een vergroting

Resultaten en rendement biggenmelk bijvoeren

Dit onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat de eerste positieve effecten al zichtbaar worden in de kraamstal. Daarnaast geldt dat er significante na-effecten op de voeropname en groei van de biggen optreden in de periode na spenen. Aan het einde van dit onderzoek (dag 63) leidt dat al tot meerwaarde in de vorm van extra kilogrammen eindgewicht. Te verwachten is dat deze voorsprong zich op langere termijn verder uitbouwt in de fase als vleesvarken in de vorm van extra eindgewicht op slachtleeftijd. De waarde die het bijvoeren van biggenmelk verder nog oplevert door het op conditie houden van de zeug en sneller gewichtsherstel van de zeug in/na lactatieperiode is moeilijker in euro’s uit te drukken, maar levert zeker een bijkomend argument om het bijvoeren van biggenmelk te overwegen.

Toepassen op uw bedrijf?

Onze specialisten adviseren uw graag! Neem daarvoor contact op met ons!

Biggen | Neem contact met ons op!