Biggen, Feed Ingredients, Spenen - 25 april 2022

Nieuw onderzoek met DOSTO® Oregano levert opvallende nieuwe inzichten op. Dit onderzoek was qua aanpak vergelijkbaar met het experiment dat in 2013 werd uitgevoerd in samenwerking met Universiteit Wageningen. Het doel van beide studies was het bekijken van de effecten van de toevoeging van DOSTO® Oregano essentiële olie aan het lactatiedieet van zeugen op de gezondheid en prestaties van zeugen en biggen. In het nieuwe voeronderzoek werd een nieuwe generatie hoogproductieve zeugen met DANIC-genetica bestudeerd.

Figuur 1: Opzet van het experiment

Effect op de voerefficiëntie van zeugen

Een optimale voeropname is essentieel voor hoogproductieve zeugen. DOSTO® Oregano essentiële olie stimuleert de eetlust, reguleert de darmflora en ondersteunt het natuurlijke immuunsysteem van zeugen. Dit alles heeft een gunstig effect op de gezondheid en prestaties van de dieren.

De huidige studie laat zien dat toevoeging van DOSTO® Oregano aan het dieet van zeugen niet alleen hun voeropname verbetert, maar ook het gewichtsverlies beïnvloedt (fig. 2).

Figuur 2: De controlezeugen aten gemiddeld 3% minder voer en verloren 3,5 kg meer gewicht dan de testgroep gedurende de onderzoeksperiode van 33 dagen (Duitsland, 2021)

Effect op de gezondheid en prestaties van biggen

Het voeren van een dieet dat is verrijkt met natuurlijke essentiële olie van oregano is gunstig voor zowel zeugen als biggen.

In het lactatievoer verbetert het de kwaliteit van de melk en zorgt het voor minder diarree. Dit resulteert in een stabiele en gezonde veestapel.

In beide studies werd een vermindering waargenomen van het aantal gevallen van diarree bij de biggen die met DOSTO® Oregano werden gevoerd:

  • Via de melk van de zeug worden oreganobestanddelen doorgegeven aan de pasgeboren biggen. Dit beschermt hun darmen en resulteert in een aanzienlijk lagere diarreescore.
  • Het biggenvoer werd gesupplementeerd vanaf de 5e levensdag tot het spenen.
Figuur 3: Bij de controlezeugen was vaker sprake van diarree dan in de testgroep (Duitsland, 2021)

Meer gespeende biggen per worp

Door een betere voeropname, een geringer gewichtsverlies van de zeugen en minder gevallen van diarree bij de biggen, werden er meer biggen gespeend in de groep die gevoed werd met DOSTO® Oregano. Zoals te zien is in figuur 4, lagen de prestaties van de controlegroep boven het gemiddelde van de Danic-zeugen in Duitsland in 2020 (*bron: PIC-rapport 2021).

Figuur 4: De testgroep speende tot één big per worp meer dan de andere groepen (Duitsland, 2021)

Ondanks de goede gezondheid en prestaties van de dieren, resulteerde het voeren met oregano-olie in meer gespeende biggen per worp.