Biggen, Spenen - 20 oktober 2021

Onderzoek: Vitalsafe vermindert het negatieve effect van endotoxines

Endotoxines zijn onderdelen van de celwand van o.a. E.coli bacteriën die het immuunsysteem van de big flink kunnen belasten, met negatieve effecten op groei, voeropname en voerconversie. De aanwezigheid van endotoxines en de ernst van de negatieve effecten zijn onder andere afhankelijk van de voeding, weerstand en darmgezondheid van de big. Recent onderzoek op het DenkaFarm Innovation Centre heeft bijgedragen aan meer inzicht in de mate waarin toxines onschadelijk gemaakt kunnen worden met Vitalsafe. Lees de resultaten hieronder.

Wat zijn endotoxines?

De darmgezondheid van pasgeboren biggen en gespeende biggen kan door verschillende factoren onder druk komen te staan. Een belangrijke factor is voeding en met name de verschillende voerovergangen die een jonge big te verduren krijgt van geboorte tot spenen. Snelle voerovergangen kunnen resulteren in verminderde vertering van nutriënten, die vervolgens als voedingsbodem voor bacteriën kunnen dienen. Van nature in de darm voorkomende bacteriën kunnen dan overmatig vermenigvuldigen met negatieve gevolgen voor de darmgezondheid. E.coli is een bacterie die in dit soort gevallen tot problemen kan leiden bij biggen. De snelgroeiende E.coli bacteriën kunnen aan de darmwand aanhechten en deze beschadigen, met verminderde absorptiecapaciteit en diarree als gevolg. Daarnaast komen er endotoxines vrij wanneer deze bacterie dood gaat. Deze endotoxines worden opgenomen via de darmwand – een proces dat sneller verloopt als de darmwand beschadigd is als gevolg van eerder genoemde voerovergangen of bijvoorbeeld hittestress – en activeren het immuunsysteem. Een beperkte hoeveelheid endotoxines kan door het dier in de lever worden afgebroken, maar o.a. door stress kan dit mechanisme onvoldoende werken, met een overreactie van het immuunsysteem en uiteindelijk zelfs de dood als gevolg. Een overreactie van het immuunsysteem vreet daarnaast energie, die niet meer gebruikt kan worden voor o.a. de groei.

Rol van voeding

Voeding is gelukkig ook een manier om de big juist te ondersteunen. Door te zorgen voor geleidelijke voerovergangen, goed verteerbare grondstoffen en de juiste producten in de juiste levensfase. Daarnaast kan een product dat gericht is op de ondersteuning van de darmgezondheid, biggen extra ondersteunen. Voor deze toepassing heeft Denkavit Vitalsafe ontwikkeld. Dit product is gebaseerd op verschillende natuurlijke ingrediënten die ieder op hun eigen manier de darmgezondheid ondersteunen. De basis van Vitalsafe zijn kleimineralen. Dit zijn zeer fijne kleideeltjes, die in staat zijn om toxines te binden en ze onschadelijk te maken voor het dier (Schaumberger et al., 2014). Daarnaast heeft onderzoek bewezen dat de inzet van kleimineralen het aantal biggen met diarree reduceert na spenen (Song et al., 2012).

Big met Vitalsafe

Recent onderzoek naar toxine binding

Om het effect van Vitalsafe op endotoxines in gespeende biggen te onderzoeken, hebben biggen op het DenkaFarm Innovation Centre de eerste week na spenen Vitalsafe gekregen naast het standaard speenvoer (groep B). Deze controlegroep kreeg alleen speenvoer (groep A). En, een week later gingen beide groepen over op hetzelfde opfokvoer. Op dag 5 na spenen zijn mestmonsters genomen bij de biggen (gespeend op 4 weken). In de mestmonsters is de hoeveelheid vrije endotoxines geanalyseerd, wat betekent dat endotoxines gebonden door de kleimineralen, niet gemeten zijn. De resultaten, zie grafiek hieronder, laten zien dat Vitalsafe in staat is om het aantal vrije endotoxines te verminderen bij groep B, de groep die Vitalsafe bovenop het speenvoer heeft gekregen, en daarmee de negatieve effecten van deze endotoxines op gezondheid en groei kan verminderen.

Grafiek 1: Het effect van verstrekken van Vitalsafe na spenen op toxinebinding. Groep A is de controlegroep, die biggen hebben na spenen enkel speenvoer verstrekt gekregen. Groep B heeft naast speenvoer ook Vitalsafe verstrekt gekregen. De grafiek maakt duidelijk dat de Vitalsafe groep (B) een lager gehalte vrije endotoxinen in de mest heeft.

Lees meer over de inzet van Denkacare Vitalsafe