Geschreven door Ashley Sijmonsbergen | Product Manager Piglets
Biggen, Spenen - 11 april 2022

Met de stijgende voerprijzen zijn varkenshouders op zoek naar manieren om te kunnen besparen op de voerkosten. In de praktijk zijn er twee veelvoorkomende manieren voor het bijvoeren van biggen rondom spenen. Optie 1 is om de prestarter die al in de kraamstal gevoerd wordt nog enkele dagen na het spenen te verstrekken. Een andere optie is om het speenvoer al in de kraamstal te verstrekken vanaf bijvoorbeeld 20 dagen leeftijd om hiermee voerkosten te besparen. Maar wat is nu het effect hiervan op de groei, gewicht en voeropname van de biggen in vergelijking met het voeren van prestarter rondom spenen? Dit hebben wij onderzocht op onze Pig Farm.

Onderzoek

Om te onderzoeken wat het effect is van of een prestarter voeren rondom spenen of speenvoer voeren rondom spenen zijn van juli – augustus 2021 twee voerprogramma’s tegen elkaar getest op de Pig Farm. Hieronder de voerprogramma’s per groep, waarbij groep A dus de gehele kraamperiode een prestarter verstrekt krijgt en groep B voor het spenen al overschakelt naar het speenvoer. Van dag 2 tot 20 (voor spenen) en van dag 5 tot dag 36 (na spenen) kregen beide groepen hetzelfde voer.

Resultaten voor spenen

Hieronder de gewichten en voeropname van beide groepen vóór het spenen.

Voeropname

Gewichten

Wat opvalt is dat de voeropname in de laatste week voor het spenen beduidend hoger is in de prestarter groep dan in de speenvoer groep. De laatste week voor het spenen is het moment dat de biggen meer gaan vreten. Het overschakelen op een ander voer remt de voeropname wat af. Daarnaast is een prestarter, met de bijbehorende grondstoffen, over het algemeen ook smakelijker dan speenvoer. De hogere voeropnames zijn ook direct terug te zien in hogere speengewichten, de biggen uit de prestarter groep zijn gemiddeld 0,3 kg zwaarder bij spenen.

Voer rondom spenen

Het speenmoment is een ingrijpende fase in het leven van een big. Om de voeropname van de jonge biggen zo hoog mogelijk te houden is belangrijk om hetzelfde voer zowel voor áls na spenen te voeren. In dit onderzoek leggen we uit waarom het zo belangrijk is om de voeropname hoog te houden en te zorgen voor een goede overgang. Hoe hoger de voeropname voor spenen is, des te soepeler het speenproces verloopt.

Resultaten na spenen

Voeropname

Gewichten

Het voordeel van het doorvoeren van een prestarter enkele dagen is niet alleen te zien in de laatste week voor het spenen. Het effect is ook duidelijk te zien in de voeropname in de eerste 5 dagen na het spenen. Aangezien dit een kritieke periode is voor het ontwikkelen van speen diarree is het verhogen van de voeropname hier essentieel voor een goede opstart. De hogere voeropname.

Conclusie

Het voeren van een prestarter rondom spenen tot enkele dagen na spenen resulteert in een hogere voeropname in de laatste week voor het spenen en een hoger speengewicht. Dit effect zet door na spenen, dus ook na spenen zijn er hogere voeropnames en gewichten in de prestarter groep. De voeropname in de kraamstal en de eerste dagen na het spenen zijn essentieel voor de opstart van biggen na het spenen. Door middel van het verstrekken van een prestarter tot enkele dagen na het spenen wordt de overgang rondom het spenen gemakkelijker en krijgen deze biggen een makkelijkere start.

Wanneer er rekening gehouden wordt met de technische verschillen en huidige voerkosten, is het rendement vergelijkbaar. Wanneer een prestarter doorgevoerd wordt, levert dit wel arbeidsgemak, een gemakkelijkere start na het spenen en een betere big kwaliteit op. Daarnaast wordt er verwacht dat de hogere levensgroei zal doortrekken tot aan de slachthaak.