Concrete projecten

Slagvaardig als wij zijn gaan wij direct aan het werk om onze visie ‘Veal the difference’ samen met u waar te gaan maken. Daarvoor zijn een aantal concrete projecten benoemd. Wij lichten ze hieronder kort toe.

Kwaliteitscriteria Bika’s (= Biestgevoerde kalveren)

Denkavit koopt jaarlijks een groot aantal kalveren voor de vleeskalverhouderij. Nog steeds zitten hierin grotere verschillen, dan op basis van de genetische variëteit mag worden verwacht. Dit heeft alles te maken met de wijze waarop kalveren in hun eerste levensdagen worden opgevangen en verzorgd. Voor ons reden om voor de kalveren die wij uit Nederland ontvangen duidelijke inkoopspecificaties Bika’s (biestgevoerde kalveren) vast te leggen. Het betreft hier specificaties m.b.t. kalf kwaliteit en een aantal logistieke specificaties. Onze ‘kwaliteitscriteria Bika’s’ geven duidelijk aan wat wij van onze leveranciers verwachten. De komende tijd zullen wij aangekochte kalveren uitgebreider gaan monitoren. Terugkoppeling van deze informatie biedt de mogelijkheid om samen de kalveropfok te verbeteren. Goede, gezonde kalveren vormen immers de basis voor een kwalitatief hoogwaardige vleeskalverhouderij.

Update!

Al onze bestaande leveranciers hebben de nieuwe inkoopspecificaties omarmd en zijn er ook daadwerkelijk mee aan de slag gegaan. Zichtbare resultaten hiervan zijn bijvoorbeeld dat een aantal verzamelcentra (leveranciers) inmiddels voldoen aan de eis dat alle kalveren individueel worden gewogen en dat wij de individuele gewichten digitaal krijgen aangeleverd. Daarnaast hebben zij de sortering en de markering van de vaarskalveren verder geoptimaliseerd, waardoor bij ontvangst in de vleeskalverenstal de juiste dieren bij elkaar kunnen worden gezet.

Komende periode beoordelen wij bij elke levering de overige criteria en leggen eventuele afwijkingen vast. Op die manier kunnen wij een benchmark uitvoeren en de resultaten hiervan terugkoppelen naar onze leveranciers. Hiermee kunnen zij samen met collecterende handelaren en de melkveehouders zelf de kwaliteit van de aangevoerde kalveren verder verbeteren.

Collectie Bika’s voor pilot ‘Denkavit Programmakalf’

Voor onze pilot ‘Denkavit Programmakalf’ gaan wij in verschillende pilotgebieden samen met enkele geselecteerde collecteurs en logistieke partners Bika’s (Biestgevoerde kalveren) collecteren bij melkveebedrijven. Met de melkveehouders maken wij concrete afspraken omtrent biestverstrekking en verzorging van deze kalveren. De kalveren gaan via een lokaal verzamelcentrum rechtstreeks naar kalverhouders  die deelnemen aan het ‘Denkavit Programmakalf’ project. Deelnemende melkveehouders ontvangen gedurende de pilot gegevens  vanuit de vleeskalverhouderij over hun kalveren. Ook helpen wij melkveehouders om de opfok van hun vaarskalveren verder te optimaliseren.

Update!

Sinds enige tijd werken wij in Duitsland met melkveehouders aan de pilot ‘Denkavit Programmakalf’. Binnen dit project leveren melkveehouders via enkele vaste collecteurs hun kalveren rechtstreeks aan een aantal vleeskalverstallen in onze Duitse integratie. Vanuit Denkavit krijgen de melkveehouders zowel adviezen over de opfok van hun fokkalveren als over de opfok van de kalveren die naar de vleeskalverhouderij toe gaan. Deze gestructureerde aanpak komt de kwaliteit van zowel fok- als vleeskalveren ten goede. Zo ontstaat er een win-win situatie voor de melkveehouders, de vleeskalverhouders en Denkavit. De dieren groeien beter, zijn gezonder en de melkveehouder heeft een vaste, gewaarborgde afzet van al de kalveren tegen een eerlijke prijs.

Half april 2017 is in het zuiden van Nederland een 2e pilot van ‘Denkavit Programmakalf’ van start gegaan. De eerste kalveren van melkveebedrijven die zich hebben gecommitteerd aan de programma-eisen, zijn inmiddels bij een aantal vleeskalverbedrijven in onze Nederlandse integratie afgeleverd. In het project wordt nauw samengewerkt met enkele vaste collecteurs/handelaren en de Pali-groep. De komende periode wordt het aantal kalveren in het project verder opgeschaald en zullen er bedrijfsbezoeken met de Denkamilk kalveropfokspecialist plaatsvinden. Dit alles met als doel om samen te werken aan een verbeterde kwaliteit Bika’s.

Kennis maken, kennis delen

Binnen ons ‘Denkafarm Innovation Centre’ doen wij veel onderzoek naar de voeding en de gezondheid van vleeskalveren. Daarnaast voeren wij ook onderzoeken uit in diverse praktijkstallen. In combinatie met de grote hoeveelheid data waarover wij beschikken levert dit veel nieuwe kennis op. Kennis die wij graag met u delen. Daarom organiseren wij de komende jaren diverse workshops en opleidingen. Ook voor u! Een mooie kans om uw kennis verder te vergroten.

Verbinding melkveehouderij en kalversector

De vleeskalversector is onlosmakelijk verbondenmet de melkveehouderij. Maar wat weten wij eigenlijk van elkaar? Daar brengt Denkavit graag verandering in. De komende jaren willen wij graag nieuwe verbindingen tot stand brengen tussen de melkveehouderij en de vleeskalverhouderij. Verbindingen die in beide sectoren het startpunt zijn voor een verdere optimalisering van het tot waarde brengen van kalveren.

Update!

Reden om de afgelopen maanden een groot aantal melkveehouders de kans te geven om nader kennis te komen maken met Denkavit en de vleeskalverhouderij. Meer dan 250 melkveehouders hebben inmiddels de uitnodiging aangenomen en Denkavit bezocht. Hierbij hoorde uiteraard ook een bezoek aan de DenkaFarm (het innovatiecentrum voor de ontwikkeling van nieuwe (voer)concepten voor de kalveropfok en de vleeskalverhouderij). Hier hebben de melkveehouders vanuit de zichtruimte een goed beeld kunnen krijgen van de moderne vleeskalverhouderij. Daarnaast zijn de melkveehouders bijgepraat over de allernieuwste inzichten in kalveropfok. Ook hierin stond onze visie ‘Veal the Difference’ centraal.

Nieuwe, onderscheidende voerconcepten

Zoals u van ons gewend bent blijven wij continu nieuwe voerconcepten voor kalveren ontwikkelen. Voerconcepten die bijdragen aan gezondheid, groei en vleeskwaliteit van deze jonge dieren. Naast technische en economische resultaten krijgt hierin ook vleeskwaliteit volop aandacht. Want het produceren van topkwaliteit kalfsvlees zorgt uiteindelijk voor het beste rendement in de gehele productiekolom.

Onderscheidende vleesconcepten

Binnen Europa werken wij samen met alle toonaangevende kalverslachterijen. Met enkele van deze  partners gaan wij de komende jaren bekijken hoe wij samen onderscheidende kalfsvleesconcepten kunnen ontwikkelen. Een verdere diversificatie en merkontwikkeling van kalfsvlees biedt kansen voor het versterken van de wereldwijde marktpositie van kalfsvlees. Daar dragen wij graag een steentje aan bij.

Contact

MEER INFO? NEEM CONTACT OP MET:

VERSTUUR EEN EMAIL

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.