Lammeren - 6 oktober 2017

Tijdens het Lammerenevent 2017 heeft Productmanager Denkamilk, Gert van Trierum, een presentatie verzorgd met als titel “Lammerenopfok, van weerstand naar leerstand”. Gericht op de opfok van lammeren besprak Gert verschillende onderwerpen.

 

Vitaliteit van het lam

Er zijn veel onderwerpen die de vitaliteit van het lam beïnvloeden. Dit onderwerp stond dan ook centraal in de presentatie van Gert. Nog voor het lam geboren is kan een veehouder hier al grip op uitoefenen. Het geboortegewicht als ook de vitaliteit van het lam zijn mede afhankelijk van de voeding en gezondheid van het moederdier tijdens de dracht. Bespreek het transitiemanagement tijdig met uw krachtvoerleverancier waarbij onderwerpen als conditiescore, vitaminen en mineralen aan bod komen.

Minimale besmetting

Een goede hygiëne rond aflammeren is een open deur. Toch blijft dit een belangrijk aandachtspunt om de lammeren zo gezond mogelijk te houden. Het gebruik van stalhygiëneproducten kwamen niet alleen in deze periode aan bod in de uitleg van de productmanager. Ook later liet hij zien wat het effect van gebruik van deze middelen kunnen zijn op bijvoorbeeld coccidiose. Met beeldmateriaal uit zowel binnen als buitenland werden voorbeelden getoond van mogelijkheden op gebied van looplijnen en besmettingsroutes. Het strikt scheiden van de geitenstal en de opfokruimte en het gebruik van kartonnen doosjes voor de eerste opvang raken steeds meer ingeburgerd.

Een goede start

“Antistoffen kunnen tijdens de dracht niet door de placenta heen. Het lam is volledig aangewezen voor zijn weerstand de eerste dagen op de biest,” benadrukt Gert. “Het lam heeft echter een beperkte opname capaciteit van 50-75mL per kg lichaamsgewicht per voeding. Het is dan ook essentieel dat het biestmanagement goed op orde is.” Onderzoeken tonen duidelijk aan dat de overlevingskansen van een lam verhoogd kunnen worden door een hoog IgG gehalte in het bloed. “Het meten van IgG waardes in de biest en in het lam zijn cruciaal om het biestmanagement te optimaliseren,” aldus Gert. De voors en tegens van zowel kunstbiest als pasteurisatie van bedrijfseigen biest werden door de productmanager middels grafieken en onderzoeken uit de doeken gedaan. Belangrijke conclusies hierbij waren dat het zeker mogelijk is om met de juiste kunstbiest een voldoende hoog IgG gehalte te behalen en dat het pasteuriseren van biest een positief effect had op de absorptie van IgG’s door het lam. Kantekeningen zoals het effect van goede hygiëne rond de biestverzameling en de effecten van pasteurisatie op andere componenten in de biest werden daarbij ook gegeven.

Leerstand

De presentatie van Gert stond bol van de praktische tips waar veehouders meteen mee aan de slag konden. Het belang van de eerste opvang in een kleine compacte ruimte via een overzichtelijke aanleerbak naar een groter wordend opfokhok werden aangestipt als tips om de lammeren gemakkelijk in de leerstand te krijgen. De term drinkgemak werd hierbij voor de verschillende fases van het lam besproken. “De eerste fase moet het zo gemakkelijk mogelijk zijn voor het lam. De eindfase staat weer meer in het teken van remmen van de melkopname en stimuleren van de krachtvoeropname,” vervolgde de spreker zijn verhaal. Gert hecht dan ook veel belang aan goed fris drinkwater, waarbij het kiemgetal in de waterleiding en de drinkautomaat nogal eens wordt onderschat. “Neem watermonsters voor en na de drinkautomaat en uit de waterbak. Een hoog kiemgetal beïnvloed de groei negatief en kan zorgen voor verteringsproblemen,” zo adviseerde Gert. Door deze geleidelijke overgangen van fase naar fase, het stimuleren van krachtvoeropname middels gecontroleerd goed drinkwater en het op tijd sorteren van lammeren kan een evenwichtige groei behaald worden en gaat het speenmoment met zo min mogelijk stress gepaard. Een goede start voor een melkgeit met toekomst.

 

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan gerust contact op met één van onze lammerenspecialisten via deze link.