Geschreven door Margriet Faber | Technical Sales Manager Feed Additives
Fokkalveren | Gezondheid, Kalveren - 4 april 2023

In een samenwerking tussen een mengvoercoöperatie en Denkavit, werd het toepassen van ProRumen op negen melkveebedrijven in de praktijk onderzocht. Doel van deze studie was het inzichtelijk krijgen van de effectiviteit van ProRumen op melkproductie en BSK.

Effect van ProRumen in melkvee

Gisten worden veel toegepast in het rantsoen van melkvee. ProRumen, een gehydrolyseerde biergist, wordt voornamelijk ingezet om de productie, gezondheid en voer efficiëntie te verbeteren.
Het voordeel van een gehydrolyseerde gist is dat deze “opgeknipt” is in kleinere deeltjes, waardoor de gist beter en sneller op te nemen is. ProRumen verhoogt het microbieel eiwit gehalte in de pens en de productie van vluchtige interacties aangaan met het immuunsysteem op darmniveau. Op deze manier wordt de afweer van een koe verbeterd, wat verbeterde prestaties ondersteunt.

Doel van de praktijkstudie

Deze studie werd uitgevoerd om de effecten van ProRumen in de praktijk te testen. Een belangrijk aspect in proefopzet was om in eenzelfde periode de proef uit te voeren op meerdere bedrijven in een ‘blind test’, om zo consequente effecten van ProRumen in de praktijk te kunnen observeren.

Proef opzet

Op negen melkveebedrijven van verschillende groottes werd tussen februari en april 2023 ProRumen toegediend in het rantsoen van lacterende koeien. Er werden in totaal 850 koeien van diverse lactatiestadia opgenomen in de proef. De deelnemende bedrijven werden geselecteerd op basis van de aanwezigheid van een Lely melkrobot. Op deze manier konden alle productieparameters op de bedrijven worden gevolgd. ProRumen werd gedurende één maand toegediend met 10 gram/koe/dag, de overige dagen dienden als“ controle” periode.

De proefperiode werd verdeeld in 5 periodes:

  • VOOR 1: week 3 en 4 voor aanvang van de proefperiode – referentie periode
  • VOOR 2: 2 weken voor de proefperiode – referentie periode
  • TIJDENS 1: eerste 2 weken van de proef – adaptatie periode
  • TIJDENS 2: laatste 2 weken van de proef – proefperiode
  • NA 1: de eerste 2 weken na de proefperiode – referentie periode
  • NA 2: 3e en 4e week na de proefperiode – referentie periode
  • NA 3: 5e en 6e week na de proefperiode– referentie periode

Robot data voor gemiddelde melkproductie, BSK*, eiwit%, vet% en celgetal werden verzameld op ieder bedrijf.
*BSK=bedrijf standaard koe

Resultaten van het toepassen van ProRumen

Voor de start van de proef, was de melkproduct stabiel (Voor 1 en Voor 2). Na het toepassen van ProRumen nam de melkproductie op 8 van de9 bedrijven in de proef toe. Figuur 1 laat zien dat ProRumen na 2 weken het microbioom in de pens zo heeft bevorderd, dat de fermentatie verbetert en daarmee de productie toeneemt met 0,8L/dag gemiddeld (Tijdens 2) in vergelijking met de aanvang van de proef (Voor 1 en Voor 2). Wanneer ProRumen uit het rantsoen wordt gehaald, moeten de pensmicroben zich opnieuw aanpassen. Na de adaptatieperiode is het effect van ProRumen nog deels zichtbaar, maar neemt af over tijd (Na 1, 2, 3).

Naast een productieverhoging werd ook een verhoging van het BSK op 7 van de 9 bedrijven in de proef waargenomen. Gemiddeld genomen over 9 bedrijven, steeg het BSK met 0,8 punt ten opzicht van voor het toedienen van ProRumen.

Uit eerder onderzoek is aangetoond dat ProRumen de micro-organismen in pens ondersteunt met de productie van microbieel eiwit. Hierdoor wordt er verwacht dat er meer microbieel eiwit beschikbaar is en daarmee een toename in het eiwitgehalte in de melk. Figuur 2 laat zien dat de eiwit gehaltes in de melk toenamen tijdens de ProRumen periode. Nadat ProRumen uit het rantsoen ging, namen de eiwitgehaltes af, ondanks dat de melkproductie nog steeds verbetering liet zien. Tevens kan een toenemend eiwit gehalte een indicatie zijn voor het verbeteren van de voeder efficiëntie. Er wordt immers, zonder aanpassingen in het rantsoen, meer eiwit uit het verstrekte rantsoen benut.

Grafiek laat zien de gemiddelde melkproductie stijgt in de groepen tijdens 2, na 1 en na 2
Grafiek laat zien dat het de eiwitgehaltes toenemen tijdens de ProRumen periode

Conclusie praktijkonderzoek ProRumen

Op het merendeel van de bedrijven leidde het toevoegen van ProRumen aan het rantsoen bij lacterende koeien tot een verbetering van de melkproductie, BSK en eiwitgehalte in de melk. Dit geeft aan dat het toedienen van ProRumen in het
rantsoen een trend laat zien tot het verbeteren van de productie en de voerefficiëntie.