Biggen - 25 juli 2022

Abrupt spenen geeft stress bij biggen. Naast een nieuwe leefomgeving, andere hokgenoten, valt de opname van zeugenmelk weg na spenen. Biggen zijn na het spenen volledig op zich zelf aangewezen voer op te nemen. Gewenning aan het opnemen van voer naast zeugenmelk in de kraamstal heeft een bewezen positief effect op de prestatie een big na spenen. Oftewel renderen … is biggen vreten leren.

Praktijk

In een proef met 20 tomen (uitgevoerd op ons DenkaFarm Innovation Centre: ca. 240 biggen), is onderscheid gemaakt tussen grote vreters en minder grote vreters in het kraamhok:

  • Hoge opname > 470 g/big (gemiddeld 682 g/big) Denkapig Premium & Mini Start (10 tomen)
  • Lage opname < 470 g/big (gemiddeld 337 g/big) Denkapig Premium & Mini Start (10 tomen)
Tabel 1. Voerschema Denkafarm_voor spenen_na spenen_renderen is biggen vreten leren
Tabel 1. Voerschema Denkafarm

 

 

 

Resultaten

Uit het onderzoek worden verschillende positieve resultaten zichtbaar. Deze hebben we voor je op een rijtje gezet:

  • Biggen met een hoge voeropname voor spenen hebben een significant verhoogde voeropname van dag 0 tot dag 34 na spenen (557 vs. 502 g/big/dag; p=0,06) (figuur 1);
  • Biggen met een hoge voeropname voor spenen, realiseren een hogere groei na spenen (380 vs. 345 g/big/dag; p=0,16) (figuur 2);
  • Biggen met een hoge voeropname voor spenen zijn op 61 dagen leeftijd 3 kg zwaarder dan biggen met een lage voeropname (21.2 vs. 18.3 kg);
  • Geen verschil is gezien in de voederconversie tussen de twee groepen.
Figuur 1. Het effect van voeropnameniveau voor spenen op voeropname van dag 0 tot 34 na spenen
Figuur 2. Het effect van voeropnameniveau voor spenen op groei van dag 0 tot 34 na spenen

Conclusie: renderen… is biggen vreten leren

De investering in het leren vreten van biggen in de kraamstal betaalt zich terug in betere groeiresultaten in de rest van de opfokperiode.

Pig Farm

Benieuwd naar meer informatie over onze Pig Farm (onderdeel van ons Denkafarm Innovation Centre), waar we praktijkonderzoek doen? Klik hier. 

Meer informatie of in contact komen met een van onze specialisten?

Stuur ons gerust een e-mail!

Biggen | Neem contact met ons op!