Biggen - 31 augustus 2018

De productie van de Nederlandse zeugenstapel neemt gestaag toe. Het aantal gespeende biggen per zeug komt voor het eerst gemiddeld boven de dertig uit. De hoogproductieve bedrijven zitten zelfs al boven de 36 gespeende biggen per jaar. Maar hoe krijg je dat als varkenshouder nou voor elkaar? 

Samenwerken

Dit vraagt veel inzet en kennis van de varkenshouders en eventueel van zijn en/of haar medewerkers. Het is een uitdaging voor de varkenshouder en eventuele medewerkers om samen met de erfbetreders de juiste keuzes te maken en het goed te kunnen managen. Dit samenspel tussen betrokkenen is van gróót belang. Iedereen moet goed op de hoogte blijven, wáárom er bepaalde keuzes gemaakt worden, van welke aard dan ook. Dit is goed voor een ieder z’n motivatie maar voor de zeugen en biggen is het nóg belangrijker.

“De kunst is om de productie te laten stijgen met behoud van de weerstand van zeugen en biggen en het nastreven van een lage infectiedruk op het varkensbedrijf.”

De afweging tussen voerkosten en productie is daarbij erg belangrijk, dit is een beslissing die met alle betrokkenen (varkenshouder, medewerkers en erfbetreders) genomen moet worden om de te realiseren doelstellingen te behalen. We zien door de productie stijging dat er soms limiterende factoren zijn, zoals de voeropname van de zeugen in de kraamstal. Als deze niet optimaal is kan dat leiden tot verminderde biest- en melkproductie van de zeug. Dit kan weer  negatieve invloeden hebben op de kwaliteit en kwantiteit van de geboren biggen bij de volgende worp. De zeugenvoeding moet daarom goed op elkaar aansluiten (dracht lacto) zodat er geen storingen optreden tijdens het werpproces en het moet zorgen voor een maximale melkproductie. Als dit goed verloopt zien we dat bedrijven goed presteren.

Ondersteunen biggen en zeugen

Steeds belangrijker wordt het ook om de zeug en biggen zo nodig te voorzien van extra ondersteunde middelen zoals biggenmelk, vitaminen, mineralen, elektrolyten en suikers. De limiterende zeugenvoer opname, met name in de dracht, kan voor problemen zorgen bij hogere productie niveaus. Dit type producten moet nauwkeurig ingezet worden voor een optimaal resultaat. Om de zeugen te ondersteunen in het grootbrengen van haar biggen is één van de voorwaarden dat zeugen optimaal melk produceren. Daarnaast kunnen we biggen extra bijvoeren met melken en/of prestarters om het te ontstane energie te kort op te heffen én om het maag-darmkanaal beter voor te bereiden op het speenmoment. Het speenmoment geeft veel stress en dat moet zoveel mogelijk voorkomen worden. Ook hier is het van groot belang dat bijvoeren van biggen goed en correct uitgevoerd moet worden.

Resultaten stijgen

Als aan bovenstaande goede invulling wordt gegeven, dan kunnen de resultaten nog verder stijgen. Een kanttekening hierbij moet wel gemaakt worden dat het maatschappelijk allemaal wel verantwoord moet blijven. We kunnen niet meer terug naar de tijd waar veel antibiotica ingezet werd en er (te) veel uitval plaatsvindt omdat we de infectiedruk en weerstand van de zeugen en biggen niet meer in de hand kunnen houden.

Meer weten over het realiseren van productiestijging? Neem contact op met onze specialist!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.