Algemeen - 3 mei 2019

40 jaar terug was het gemiddelde aantal zeugen ca. 125 zeugen per bedrijf. Vandaag de dag is dat al boven de 700 zeugen. Toentertijd waren dat bijna allemaal familie bedrijven naar tegenwoordig zien we naast familiebedrijven ook bedrijven die alleen maar met personeel werken. Vroeger bezochten de voerleveranciers de bedrijven wekelijks om de orders op te schrijven en de smalltalk er omheen. Van begeleiden in de stal was er nauwelijks sprake.  Tegenwoordig is er behoefte aan maatwerk, specifiek advies en een gezamenlijke aanpak van alle erfbetreders. Kortom, dit vraagt om een andere aanpak van bedrijfsbezoeken!

De goede oude tijd…

Ruim 34 jaar geleden ben ik begonnen bij Denkavit en sindsdien is het een en ander veranderd kan ik wel zeggen. In het begon vond ik het wel spannend. Niet alleen biggenvoer verkopen maar juist ervoor zorgen dat de klanten ontzorgd worden. Het viel gelukkig alles mee en mijn werk was heel uitdagend. Naast een goede productie werd goede begeleiding van groot belang. Door de snelle ontwikkelingen die er plaats vonden moest je technisch goed onderlegd zijn om de klanten van juiste adviezen voorzien. Je moest continue van de nieuwe ontwikkelingen op de hoogte zijn.

Bedrijfsbegeleiding anno 2019

Tegenwoordig zijn, naast het management (eigenaar) en medewerkers, het hoofdzakelijk de voerleverancier(s), veterinairs, en soms de genetica leveranciers die een belangrijk deel uitmaken van de bedrijfsbezoeken. Zelf ben ik zo’n 25 jaar geleden gestart met deze manier van werken, iedereen bij elkaar aan tafel zetten om samen tot het beste resultaat te komen. Deze aanpak werkte. Iedereen heeft hierin zijn eigen verantwoordelijkheid om de zeugenhouder en zijn bedrijf te ontzorgen. Technisch zullen zeugenbedrijven bovengemiddeld moeten produceren om een goed rendement realiseren. De betrokkenheid van de genoemde erfbetreders is van groot belang. Regelmatig komt het voor dat ik met andere erfbetreders gezamenlijk bezoeken afleg om op deze wijze begeleiding te verzorgen en soms word ik zelfs gevraagd om als “voorzitter” op te treden van zo’n begeleidingsgroep.

Bedrijfsbegeleiding in de toekomst

In de toekomst zal het begeleiden van zeugenbedrijven nog verder door ontwikkelen. Naast management (eigenaar) en medewerkers, voerleverancier en dierenarts zal er ook een grotere rol komen voor de afzetkant:

  • De voerleveranciers voor het leveren van een kwalitatief goed en renderend voer, mestboekhouding verzorgen.
  • De dierenarts voor veterinaire begeleiding, klimaat- en welzijnsaspecten.
  • De afzetkant (handel en slachterij) voor naar meer een gegarandeerde prijs.

Mocht er meer specifieke kennis gevraagd worden, kunnen door de erfbetreders, in overleg met het management, vakspecialisten ingevlogen worden. Naast het verder optimaliseren van de bedrijfsbezoeken zijn er nog andere ontwikkelingen voor de varkenshouder. Denk hierbij aan: dieren produceren met zo min mogelijk ingrepen, toenemende dierwelzijnseisen, uitgebreidere klimaateisen, het doorzetten van verminderde antibiotica gebruik.

Verandering is noodzaak

De varkenssector, slachterijen en de retail hebben er naar mijn idee geen belang bij dat er grote prijsverschillen voor biggen en slachtvarkens plaatsvinden. Een rendabele constante prijs is voor de varkenshouder een must en geeft de toeleveranciers en afnemers meer zekerheid, zodat er gezamenlijk rendement gehaald kan worden. Wil de zeugenhouderij een prominente plaats behouden? Dan zullen bedrijven een boven gemiddeld technisch resultaat moeten produceren tegen redelijk gegarandeerde afzetprijzen. Zo kan onze varkenssector overleven en een belangrijke plaats vervullen in het duurzaam produceren van varkensvlees.