Kalveren - 15 maart 2018

Bij VOF Veeboekoe worden door Peter en Femke Bierens 80 melkkoeien gehouden met bijbehorend jongvee in het Brabantse Knegsel. Vader Kees Bierens helpt nog regelmatig mee op het bedrijf. Peter en Femke runnen naast het melkveebedrijf ook Kinderopvang op de Boerderij (Kiboekoe) op het bedrijf. Sinds een jaar voert familie Bierens ProRumen. Binnen 3 dagen zagen ze resultaat. “Het rantsoen bleef stabiel om het effect van ProRumen goed te kunnen zien. Binnen 3 dagen merkte ik tijdens het insemineren al dat de mest anders aanvoelde”, aldus Peter.

Met minder koeien meer liters
Sinds 2012 is het melkveebedrijf over gegaan van vader op zoon. Daarna hebben ze vooral geïnvesteerd in de jongveestal en de kinderopvang. Richting de toekomst zijn er plannen om een nieuwe melkveestal bouwen, met nieuwe melkstal en andere nieuwe investeringen voor de melkveestapel. Het bedrijf moet gemakkelijk te managen zijn. “Omdat er door meerdere personen gevoerd wordt, moet ook het voeren simpel zijn. De koeien moeten zichzelf goed kunnen redden, met een goede melkproductie.” De verhoging van de melkproductie was begin 2017 een van de doelen van Peter. “De liters moesten omhoog, met minder koeien meer liters, daar was ik naar op zoek”. Op dat moment kwam ProRumen in beeld, waarna specialisten Els Uijterlinde en Tijs Vinken van Denkavit langs zijn geweest.

Betere vertering van de mest
Om goed het effect van ProRumen te kunnen testen werd het rantsoen niet veranderd. Het rantsoen bestaat momenteel uit graskuil, maïs, bijproducten (zoals proti+ en aardappelvezel). Samen met mineralen en koolzaadstro wordt 3kg ProRumen op 75 koeien in de mengvoerwagen tot een compleet TMR gemaakt. Krachtvoer krijgen de koeien in de krachtvoerbox. “ProRumen toevoegen is geen extra werk, maar levert wel een hoop plezier”, geeft Peter aan.  “Beginnen met ProRumen was ook een test, werkt het echt? Maar ik zag heel snel resultaat. Tijdens het insemineren van een koe 3 dagen na start van ProRumen, voelde ik dat de mest anders was. Meteen daarna heb ik een andere koe opgevoeld en ook daar voelde de mest anders aan.” ProRumen verbetert de pensfermentatie en stelt de koe zo in staat om meer eiwit en energie uit haar rantsoen te benutten. Dit zie je terug in de vertering van de mest. “Eerder zagen we bijvoorbeeld veel meer pitjes maïs in de mest, dat is nu veel beter.”

Hogere BSK
Om nog meer grip op het effect van ProRumen te krijgen, vergeleek Peter de MPR resultaten van voor en na gebruik van ProRumen met elkaar. “Na het gebruik van ProRumen zag ik een hogere BSK en verhoogde melkproductie.” In de loop van 2017 zijn meer aspecten op het bedrijf aangepakt, waardoor het op het bedrijf nu goed loopt. Het effect op vet, eiwit en gezondheid wil Peter hierdoor niet alleen op ProRumen schuiven. “Meerdere factoren zijn aangepast die effect hebben op de verbetering van de veestapel en het resultaat. Maar dat ProRumen hier een rol in heeft, daar ben ik wel van overtuigd. Ook de kalveren doen het nu zichtbaar beter, ze zijn fitter.” ProRumen zorgt voor een verbetering van de immuunstatus van de koeien. Dit is vooral belangrijk in de droogstand, start van de lactatie en kalveropfok. “Uit onderzoek blijkt dat de koe meer antistoffen produceert dankzij ProRumen, welke ook in de biest terecht komen en uiteindelijk dus in het kalf”, vult Tijs Vinken aan.

Never change a winning team
De gehaltes in de melk zijn de laatste tijd een stuk beter op het bedrijf. Dit heeft te maken met aanpassingen in het rantsoen, vaker het voer ervoor schuiven én ProRumen, geeft Peter aan. Of ProRumen in het rantsoen blijft is geen twijfel. “De bevestiging was dat ik de fysieke verandering van de mest voelde. ProRumen blijft dan ook zeker in het rantsoen, never change a winning team”, besluit Peter.

Bedrijfsgegevens VOF Veeboekoe
Bedrijfsvorm:                    Peter en Femke Bierens te Knegsel
Aantal dieren:                   80 melkkoeien en 50 stuks jongvee
Aantal ha grond:              31 ha grasland, 7 ha maïs
Melkproductie:                 8800kg op 305 dagen, met 4,70% vet en 3,60% eiwit.
Basisrantsoen:                  50% graskuil, 50% maïskuil, aardappelvezel, proti + en ProRumen
Krachtvoer:                        productiebrok (8kg) en aanvullend een eiwit brok


Benieuwd naar meer ervaringen van collega melkveehouders? Kijk dan op www.prorumen.nl én bereken meteen uw voordeel!