Fokkalveren | Ruw- en krachtvoer, Kalveren - 6 december 2021

De voorjaarskuilen van dit jaar zijn een grote uitdaging. We zijn benieuwd hoe rundveespecialisten hiermee omgaan en vroegen Ronald Wolters naar zijn ervaringen met gist en de tips die hij kan geven aan veehouders.

Ronald Wolters, werkzaam bij Gunnewick Mengvoeders, heeft ruim 20 jaar ervaring als rundveespecialist en bezoekt melkveehouders met name in Oost-Nederland. We stelden hem een aantal vragen, waarop hij hieronder zijn visie geeft.

Hoe zien de eerste snedes er van dit jaar uit en hoe worden deze gefermenteerd in de pens?

De eerste snede’s zijn het afgelopen jaar onder erg wisselende omstandigheden geoogst, grofweg is het in 2 verschillende categorieën in te delen:

Categorie 1: De kuilen die rondom 10 tot 15 mei zijn ingekuild, hadden een goede opbrengst per ha, de RE gehalten zijn lager dan andere jaren. Door de wisselvallige weersomstandigheden zijn deze kuilen nat (veelal rond de 20% ds) met erg hoge gehalten aan melkzuur. De totale ds opname is niet altijd geweldig en het risico op pensverzuring is duidelijk aanwezig. Wanneer deze kuilen gecombineerd worden met tragere/drogere zomerkuilen en krachtvoeders met rustige verteringseigenschappen valt hier prima van te melken.

Categorie 2: De kuilen die rond 1 juni zijn ingekuild hebben extreme opbrengsten per ha met erg lage eiwitwaardes per kg ds. Deze kuilen zijn ook veelal aan de droge kant met een behoorlijk risico op broei. Al met al wel gezonde kuilen maar geen prestatievoer. Het combineren met smakelijke en goed verteerbare kuilen is een must. Bij deze kuilen zien we een positieve invloed van ProRumen, de mest is beter verteerd en de koeien doen het er net iets makkelijker op.

Op welke manier zorgt een gist, in jouw ogen, voor een betere benutting van het ruwvoer?

Wat wij zien is dat bij ruwe celstof rijke of droge graskuilen de dieren het dan net even makkelijker en beter doen. Je ziet beter verteerde mest, wat aangeeft dat het dier in staat is om meer voedingsstoffen te benutten. Dit zie je vooral bij de later gemaaide eerste snede van dit jaar, die veel ruwe celstof bevat.

Hoe kan de benutting van het ruwvoer met een lage voederwaarde nog beter geoptimaliseerd worden?

Als de voorraden het toelaten zoveel mogelijk verdunnen met voedermiddelen die makkelijker fermenteren, in de praktijk is dit geen makkelijke opgave, immers de hoeveelheden grovere droge kuil zijn vele malen groter dan de andere producten die op het erf aanwezig zijn. Ook het risico op broei moet niet onderschat worden. Verder is de beschikbaarheid van gewenste vochtige bijproducten niet overdadig. Specifieke enkelvoudige droge grondstoffen kunnen de pens en haar werking wel ondersteunen en zijn daarbij een welkome aanvulling. De kuilen zo goed mogelijk laten fermenteren door de koe, met gist als stimulator, is in de meeste gevallen de meest economische oplossing

Wat is de reden dat jullie ook gist toepassen in de kalverbrok?

Vanwege de goede ervaringen bij het  melkvee passen we ProRumen ook toe in de kalverbrok. ProRumen heeft een gunstig effect op het aantal pensmicroben en daardoor een betere werking van de pens. Wij zien dat de toepassing van ProRumen in onze kalverbrok zorgt voor verbeterde dierprestaties. Zichtbaar vitale goed groeiende dieren en mooi verteerde mest.

Wat zijn naar jouw waarneming de effecten van ProRumen op het immuunsysteem?

We zetten ProRumen ook in bij de opstartbrok in de close-up periode voor het kalven. We zien vlot afkalvende koeien en opstarten met een laag celgetal. Het immuunsysteem van de koe is actiever. Daardoor zorgt het ook voor vlotte vitale kalveren die de kwalitatief goede biest graag opnemen.

Hoe kijken jullie als rantsoenspecialist/rundveespecialist en mengvoerbedrijf naar leveranciers en de onderzoeken die zij doen?

We hechten een hoge waarde aan betrouwbare leveranciers met producten die meerwaarde leveren en waarbij effecten ook bewezen zijn. We zetten producten in die oplossingen bieden voor de veehouder en de marge voor de veehouder kan vergroten. In dat kader hebben we vertrouwen in producten die Denkavit op de markt zet.

Hoe zou je de werkwijze van Gunnewick Mengvoeders tot slot kunnen omschrijven?

Maatwerk is voor Gunnewick Mengvoeders de standaard. We letten goed op de signalen van de koe en samen met de veehouder kijken we naar passend maatwerk.

“Ons uitgangspunt is: géén kuil, géén koe en géén veehouder is hetzelfde!”

Ronald Wolters

Lees hier voor meer informatie over de werking van ProRumen

Marijn van Brakel

Marijn van Brakel

Jongvee Specialist fokkalveren, regio midden en zuid
Ydo Homma

Ydo Homma

Jongvee Specialist fokkalveren/lammeren, regio noord
Henk Sijtsma

Henk Sijtsma

Jongvee Specialist fokkalveren/lammeren, regio noord
Carine van den Bosch

Carine van den Bosch

Jongvee Specialist fokkalveren, regio midden