Algemeen, Feed Ingredients - 19 september 2017

Denkavit werkt samen met ADM voor de distributie van CitriStim® naar de mengvoerindustrie in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en Italië.

Citristim® is een unieke, afgedode gist die wordt gebruikt als diervoeder ingrediënt voor diverse diersoorten. Denkavit heeft Citristim® uitgebreid getest in biggenvoeding op haar eigen onderzoeksbedrijf DenkaFarm Innovation Centre. In deze proeven toonde Citristim® positieve effecten op technische prestatie en mestconsistentie van de gespeende biggen. De onderzoeksresultaten op de DenkaFarm worden ondersteund door in-vitro onderzoek bij Alimetrics, Finland, waar Citristim® aantoonde efficiënt E.coli K88 te binden en hechting van dit pathogeen aan darm mucus van biggen te verminderen. Hiermee draagt Citristim® bij aan darmgezondheid van de dieren en het rendement van de zeugenhouder.

Denkavit heeft op basis van deze onderzoeken besloten Citristim® op te nemen in haar eigen premium biggenvoeders en tevens als enkelvoudig ingrediënt te distribueren naar de mengvoederindustrie.