Kalveren - 16 december 2016

December is aangevangen en daarmee ook de maand waarin kalfsvlees traditioneel een zeer gevraagd product is. Het aanbod is niet groot en daardoor zijn de opbrengstprijzen nog iets verder gestegen deze week. Het niveau ligt nu even boven de 5 Euro voor een kilo geslacht gewicht. Volgende week en de week erna zijn topweken voor de slachterijen en door het grote slachtvolume zal de markt qua aanbod schoon raken. Ook in het buitenland laat de consument zich zien, Duitsland is 10 cent gestegen en zal naar verwachting nog wat verder aantrekken volgende week. Frankrijk heeft verhoogd en spreekt inmiddels over een tekort aan vleeskalveren. Tot slot maakt ook Italië zich op voor het bedienen van de afnemers tijdens de feestdagen.

Geen wijziging in de prijzen voor nuchtere kalveren deze week. Komende week worden lagere prijzen verwacht in Nederland en Duitsland aangezien de vraag naar nuka’s snel afneemt. Kalveren die nu worden aangekocht komen gereed richting de zomer van 2017 en dat is zoals bekend niet de beste tijd voor de afzet van vleeskalveren.