Biggen - 30 oktober 2019

Naast voeding is water één van de belangrijkste levensbehoeften van biggen. Maar hoeveel drinkt een gespeende big ongeveer en heeft deze wateropname nog invloed op de voeropname? 

Om een beter inzicht te krijgen in de wateropname bij gespeende biggen, heeft Denkavit bijgehouden hoeveel water er opgenomen wordt door biggen in de eerste week na het spenen. Tijdens de proef is onderzocht of het verstrekken van water via 1. een drinknippel of  via 2. een drinknippel én waterbakje effect heeft op de wateropname. Ook is er een relatie te zien tussen de water- en voeropname.

Benieuwd naar de resultaten van het onderzoek?

 

 

 

 

 

Hierbij enkele tips om de wateropname en waterkwaliteit op uw bedrijf te controleren:

  • Check of alle drinknippels werken.
  • Controleer wat de biggen daadwerkelijk drinken met behulp een digitale watermeter die betrouwbaar is bij een lage flow.
  • Controleer regelmatig de kwaliteit van het water, ook als u leidingwater gebruikt. Leidingwater kan namelijk ook voor verstoppingen, vervuiling en/of verontreiniging zorgen.
  • Laat de drinknippels even doorlopen voordat er nieuwe biggen in het hok komen. Dit kan door bijvoorbeeld een wasknijper op de nippel te plaatsen.

Of neemt u gerust contact op met één van onze specialisten: