Geschreven door Ashley van de Ven | Projectbegeleider Programmakalf
Programmakalf - 20 december 2023

Inmiddels is het onderzoeksgedeelte in het project Progressie met Programmakalf van start gegaan! Het project bestaat uit 2 experimenten.

Experiment 1: direct transport van de kalveren tussen melkveehouder en kalverhouder

Vier enthousiaste kalverhouders zijn gestart met dit onderzoek. De kalverhouders hebben een groep kalveren, die direct van melkveebedrijf naar de kalverhouder getransporteerd zijn, ontvangen waarvan de helft is gevaccineerd tegen longinfecties en de andere helft niet gevaccineerd is. De rest van de stal is gevuld met reguliere kalveren. Transport betekent altijd een zekere mate van stress voor kalveren. Stress is negatief voor de weerstand. We denken wel dat korter en beter transport, met minder contact tussen verschillende kalveren, de gezondheid van de kalveren kan verbeteren. Dit onderzoek betekent niet dat we willen stoppen met de verzamelcentra.

De kalverhouders verzorgen de kalveren middels een protocol en gedurende de periode dat de kalveren bij de kalverhouder staan worden er metingen uitgevoerd. Inmiddels is het eerste koppel klaar met het onderzoek.

Experiment 2: opfok van kalveren met een vast voerprotocol

Begin september is dit experiment gestart waarbij deelnemende melkveehouders de kalveren, bestemd voor de kalverhouderij, volgens een protocol voeren. Een onderdeel van dit protocol is het verstrekken van ruw- en krachtvoer en water aan de kalveren op het melkveebedrijf.

Verstrekken van ruw- en krachtvoer en water aan de kalveren

De kalveren krijgen ruw- en krachtvoer met water om de pensontwikkeling te stimuleren. Onderzoek van Pisoni heeft aangetoond dat kalveren die vroeg beginnen met de opname van brok een voorsprong hebben op de pensontwikkeling vergeleken met kalveren die op latere leeftijd krachtvoer verstrekt kregen. Deze kalveren behouden een hogere krachtvoeropname, dit leidt tot een betere darmfunctie en hogere groei van het kalf. Er zijn aanwijzingen dat kalveren die krachtvoer bij de melkveehouder gekregen hebben, beter met de stress van het transport om te kunnen gaan en daardoor gezonder blijven. Dit willen we graag onderzoeken in dit experiment.

De eerste kalveren zijn inmiddels aangekomen bij kalverhouderij Prinsenhoeve in Nijkerk. Benieuwd naar deze onderzoekslocatie? Kijk dan hier:  Nieuwbouw proef- en onderzoeksstal – G. van Beek en Zn.