Kalveren, Programmakalf, Vleeskalveren - 19 december 2022

ProgrammakalfProgrammakalf logo staat niet stil, ook inhoudelijk zetten we steeds meer stappen. Zowel in de melkvee- als kalverhouderij. Een belangrijk punt is de overgang van het melkschema. Hoe zorgen we hierin voor een optimale overgang van de melkveehouderij naar kalverhouderij? Denkavit adviseert melkveebedrijven in een ideaal voerschema voor kalveren die het bedrijf gaan verlaten.

Variatie in voerschema’s

Melkveehouderij
In praktijk zien we diverse voerschema’s in de melkveehouderij voorbij komen, vaak afgestemd op:

1. Kalveropfokdoelen
2. Arbeidsgemak
3. Of gewoontes

Variatie in deze voerschema’s zit vaak in:
*De frequentie van voeren (2x daags, 3x daags of onbeperkt)
*De concentratie van voeding (125 g/L – 180 g/L)
*Of het type voeding (koemelk of kunstmelk)

Kalverhouderij
Drinkende vleeskalveren kalverhouderijIn de kalverhouderij wordt vaak een eenduidig voerschema gehanteerd, afgestemd op de verschillende groeifases, en hiermee behoeftes, van het kalf.

Optimale overgang van voerschema

Via Programmakalf komen verschillende type kalveren bij de kalverhouder op stal: van lichte Holstein kalveren tot zware Belgisch Witblauwe kruislingkalveren.

Het onderscheid in voeren van deze kalveren, zowel op het melkvee- als kalverbedrijf, kan geoptimaliseerd worden. Waarom? Dit is belangrijk voor de overgang van de melkveehouderij naar kalverhouderij, en dat brengt meerdere voordelen met zich mee.

Een zwaarder kalf heeft namelijk een grotere behoefte aan voeding, ten opzichte van een licht kalf. Dit is voor kalveren van belang voor:

  • Onderhoud van het lichaam;
  • Het ontwikkelen en functioneren van het immuunsysteem;
  • En voor groei.

Onderzoek toont aan

Ook laat onderzoek van Pisoni zien dat te weinig voeding, of het missen van voeding, tijdens de transport leidt tot een lager eindgewicht van het kalf.

Wat heeft dit voor effect op het gedrag van kalveren?

In de praktijk zie je dat te weinig voeding effect heeft op het gedrag van de kalveren. Hoe? Kalveren die goed gevoed zijn, tonen normaal gedrag waarbij ze veel liggen en rustig zijn. Kalveren die te weinig voeding krijgen, staan voor langere tijd en schreeuwen. Herkent u dit wellicht ook op uw melkveebedrijf? Dan is het goed om met een van onze specialisten te kijken naar het voerschema.

Ideale voerschema: melkveehouderij

Denkavit adviseert melkveebedrijven in een ideaal voerschema voor kalveren die het bedrijf verlaten. Met als doel: de overgang van de kalveren optimaliseren.

Om een ideaal voerschema te gebruiken adviseren wij:
* Kalveren 2x daags te voeren met een concentratie van 150 g/L.

Het aantal liters is afhankelijk van de leeftijd en het gewicht van het kalf. Is het kalf 2 weken? Dan wordt er 2 liter melk voor lichte kalveren ingezet. Voor zware kalveren is dit 2,5 liter melk.

Type melk

Ook het type melk is belangrijk voor een goede aansluiting van de kalveren op de kalverhouderij. Denkavit adviseert hierin hoge kwaliteit.

Kennis uitwisselen tussen melkveehouderij en kalverhouderij

Koe met kalf in stro op melkveehouderijDe optimalisatie van de overgang van de kalveren van de melkveehouderij naar de kalverhouderij is een belangrijk speerpunt van Denkavit, waar zowel de melkveehouder als kalverhouder van kan profiteren. Door kennisuitwisseling tussen beide sectoren kunnen grote stappen worden gemaakt, want groeien doe je samen!

Dit is waar Programmakalf voor staat, inmiddels al meer dan 5 jaar!

Hoe melkveehouders tegen Programmakalf aankijken?

Melkveehouder Torsten, een van de Programmakalf deelnemers vertelt waarom hij mee doet.

Ik wil de video bekijken! 

Ook mee doen?

Onze team van Programmalf helpt u graag! Neem eenvoudig contact op via: programmakalf@denkavit.nl.