Biggen - 24 maart 2021

Recent praktijkonderzoek wijst uit dat het bijvoeren van vitaminen en mineralen aan de zeug in de laatste fase van de dracht kan bijdragen aan hoger aantal levend geboren biggen en meer vitale biggen. Dit leidt tot beter kraamstalrendement. 

Toomgrootte

Stijgende worpgroottes hebben geleid tot een stijging van het aantal doodgeboren biggen. Meerdere factoren spelen hierbij een rol, maar de belangrijkste factoren zijn vaak dat het geboorteproces te lang duurt, met een grote kans op een te vroeg gescheurde navelstreng (Baxter, 2008). De conditie van de zeug, stress en toomgrootte zijn allemaal van invloed op de werpduur.

Effect van vitaminen en mineralen

Bovendien hebben verschillende vitaminen en mineralen ook effect op de werpduur. Zo is bekend dat een tekort aan vitamine D3 en E het werpproces vertraagt en dat bij een tekort aan vitamine B1 en B2 meer dode of zwakkere biggen geboren worden. Ook mineralen als zink, jodium en selenium kunnen bij een tekort in een trager werpproces resulteren (NRC, 1998; McDowell, 2000).

Bijvoeren van zeug

Uit praktijkonderzoek blijkt dat het verhogen van de mineralen en vitaminen voorziening van de zeug tijdens de 5 dagen voor het werpen, interessante resultaten oplevert. De brede range van vitamines, mineralen en sporenelementen in Vitalvit ondersteunen de zeug en big op het moment dat ze het extra nodig hebben, namelijk rond het werpen.

Verbeterde bigkwaliteit

Praktijkonderzoek en -ervaringen wijzen uit dat het gebruik van Vitalvit voor het werpen resulteert in positieve effecten in de kraamstal. Varkenshouders geven aan dat het geboorteproces vlotter verloopt, de biggen een sterkere navelstreng hebben en dat de bigkwaliteit is verbeterd. Als we naar de cijfers kijken, dan worden deze waarnemingen bevestigd door een verhoogd aantal levend geboren biggen.

Levendgeboren biggen verhogen

Bij zeugen die 5 dagen voor het werpen 75 gram Vitalvit/dag verstrekt hebben gekregen, daalde het aantal doodgeboren biggen met 0,42 (7,51% t.o.v. 10,03%). Deze gegevens zijn van in totaal 4.784 worpen (2.208 zeugen met Vitalvit en 2.576 zonder) op één varkensbedrijf. Deze resultaten bevestigen de ervaringen dat het mogelijk is het aantal levend geboren biggen te verhogen.

 

Vitale biggen

Extra mineralen en vitaminen verstrekken tijdens de laatste dagen van de dracht heeft in de praktijk dus laten zien dat hiermee het aantal levend geboren biggen kan worden verhoogd. Daarnaast heeft het een positief effect op de vitaliteit van de biggen. Voor verschillende mineralen en vitamines geldt dat de gehaltes in de biest o.a. afhankelijk zijn van de gehaltes in het zeugenvoer en dus de zeug zelf. Een vitalere big begint dus al bij de zeugenvoeding.

Advies

Om te bepalen hoe Vitalvit het beste ingezet kan worden op jouw situatie kun je contact met ons opnemen. Laat hier de gegevens achter en wij nemen contact op!