Kalveren - 17 oktober 2019

Dat ProRumen een positief effect heeft op de pensfermentatie en ruwvoerbenutting bij melkvee is al langere tijd bekend. Uit onderzoek- en praktijkproeven bleek dat de voerefficiëntie met 8% verbeterde na inzet van ProRumen. Minder bekend is het positieve effect van ProRumen op de gezondheid van melkvee, welke tot uiting komt in o.a. de biestkwaliteit.

pasgeboren kalf in stro

Betere biestkwaliteit

Koeien die gedurende de droogstand ProRumen gevoerd krijgen, laten in onderzoek een sneller herstel zien van de immuunstatus, gemeten als verhoging van immunoglobulinen in het bloed. Daarnaast zijn ook hogere waarden immunoglobulinen in de biest gevonden (zie figuur 2). Deze betere biestkwaliteit is de basis van een betere immuniteit en dus gezondheid van het kalf.

Effect van ProRumen op IgA gehalte in biest. (Bron: Ref.: Helsinki University en Danisco Innovation, Finland, 2005)

Belang goede kwaliteit biest

Doordat een kalf zonder antistoffen geboren wordt, is het afhankelijk van de opname van antistoffen (o.a. IgG’s) uit de biest direct na geboorte. Zonder antistoffen is het kalf zeer kwetsbaar. Omdat de infectiedruk op grotere bedrijven toeneemt, wordt het verstrekken van hoge kwaliteit biest op het juiste moment ook steeds belangrijker. Goed biestmanagement is dus van levensbelang voor het kalf.

Lees hier meer over ideaal biestmanagement met tips voor uw bedrijf.

Meer informatie over ProRumen?

Ga op www.prorumen.nl voor meer informatie.