Dosto Oregano is een essentiële olie van oregano die voornamelijk bestaat uit thymol en carvacrol en hierdoor zowel antimicrobieel als anti-oxidatief dat werkt. Nieuw gepubliceerd onderzoek aan de Universiteit van Berlijn laat zien Dosto Oregano in het dieet van pas gespeende biggen leidt tot een betere groei en voederconversie. Daarnaast verbetert ook de consistentie van de mest.

Dit nieuwe onderzoek bestond uit 200 biggen, beren en gelten, die op 25 dagen gespeend werden. Deze 200 biggen werden verdeeld in twee gemengde groepen, waarvan de ene groep geen Dosto Oregano ontving gedurende de hele proefperiode (controlegroep) en de andere groep 150 mg/kg Dosto Oregano gedurende dag 25 tot 38, respectievelijk 75 mg/kg van dag 39 tot 66 (Dosto Oregano groep). Het doel van deze proef was het effect van Dosto Oregano op de prestatie, mestconsistentie en vertering van gespeende biggen te bepalen.

In de eerste 14 dagen na spenen (dag 25-38) was de groei van de biggen in de Dosto Oregano groep significant hoger dan de groei van de biggen in de controlegroep (+32.8%). Tegelijkertijd was in diezelfde periode tevens de voederconversie lager in de Dosto Oregano groep (1.18 vs 1.30). Deze resultaten passen bij het feit dat tevens de schijnbare verteerbaarheid van ruw eiwit in het ileum met 13,5% is verhoogd in de Dosto Oregano groep, net als de verteerbaarheid van totaal aan aminozuren (+10,3%).

Naast de prestatie van de biggen is gekeken naar de consistentie van de mest. De mest werd gescoord op basis van 5 categorieën van waterig naar vast (Figuur 1). Bij het vergelijken van de mest van de Dosto Oregano groep met die van de controlegroep, bleek dat zowel in de eerste 14 dagen na spenen als daarna, de mest van de Dosto Oregano groep significant beter was dan die van de controlegroep.

Samenvattend presteren pas gespeende biggen beter wanneer ze gevoerd worden met Dosto Oregano en hebben ze een betere mestconsistentie, wat duidt op een betere darmgezondheid.

 

 

Mest consistentie:
5. Vast (>35% DS)
6. Normaal (25-30% DS)
7. Zacht (19-20% DS)
8.Waterig zonder kleurverandering (<19% DS)
9.Waterig met kleurverandering (<19% DS)

 

 

 

 

Meer lezen over Dosto Oregano? Klik hier