Fokkalveren | Gezondheid, Kalveren - 3 augustus 2021

Aandacht voor de gezondheid van het kalf: “Met Vitaladd gezondere kalveren”

De R&D afdeling van Denkavit werkt dagelijks met veel toewijding aan o.a. het ondersteunen van kalveren op het gebied van gezondheid. Naast jarenlange ervaringen en onderzoeken op ons innovatieve onderzoekscentrum, doen ze veel praktijk onderzoeken. Ook stagiaires krijgen bij ons volop kansen om mee te werken aan dergelijke onderzoeken. Dit praktische onderzoek met Denkacare Vitaladd is ondersteund door stagiare Nicole Kleinveld.

Koemelk toen en nu

Door de continue ontwikkeling op het gebied van fokkerij en voeding is de melksamenstelling van melkkoeien door de jaren heen veranderd. Terwijl het vet- en eiwitgehalte is gestegen, is de concentratie aan vitamines en mineralen gedaald. Dit heeft er in geresulteerd dat de samenstelling van koemelk niet meer volledig aansluit bij de behoeftes van het kalf. De mineralen- en vitaminestatus van het kalf is sterk afhankelijk van de overdracht van deze componenten tijdens de dracht over de placenta, via de biest en via de melk. Vanwege de lagere concentratie in koemelk van enkele mineralen en vitamines loopt het kalf risico op tekorten. Dit kan een negatief effect hebben op de groei en het afweersysteem van het kalf. Het aanvullen van koemelk met mineralen en vitaminen zorgt ervoor dat de behoefte van het kalf wordt gedekt en gezondheid wordt ondersteund.

 

Bacteriegroei in melk

Koemelk is een perfect groeimedium voor bacteriën. Wanneer koemelk voor langere tijd in de emmer blijft staan kan de bacteriepopulatie snel groeien, met negatieve effecten op de gezondheid van het kalf als gevolg . Citroenzuur – aanwezig in de Vitaladd – verlaagt de pH van de melk, waardoor bacteriegroei wordt geremd.

Stremming

Koemelk bevat caseïne eiwit, welke moet stremmen in de lebmaag om goed verteerd te kunnen worden in de dunne darm. Vitaladd ondersteunt de stremming van de melk in de lebmaag.
In deze video kunt u het effect van Vitaladd op de stremming zien.

Praktijkonderzoek met Vitaladd

Op een groot melkveebedrijf in Oost Duitsland heeft Denkavit een praktijkonderzoek gedaan met Vitaladd. In het onderzoek kregen alle kalveren na de biest onbeperkt koude koemelk gevoerd. Iedere dag werd 10 gram Vitaladd per liter koemelk toegevoegd in de testgroep. De controlegroep kreeg niets door de koemelk gemengd. De kalveren werden gewogen bij geboorte, 7 dagen en 14 dagen leeftijd, melkopname werd bijgehouden evenals diarree incidentie en andere gezondheidsopmerkingen.

Resultaten

De kalveren die Vitaladd gevoerd kregen:

  •  Namen meer melk op;

    Hogere melkopname met Vitaladd.
  • Hadden een hogere groei van ± 75 gram per dag (= bijna 1 kg meer in de eerste 14 dagen);

    Meer groei met Vitaladd.
  • Hadden een betere gezondheid met minder diarree en een hogere vitamine en mineralen status. 

    Hoe hoger het getal, hoe vaster de mest was. 4 is goede mest, 1 is flinke diarree.

 

Uit de resultaten van dit onderzoek kunnen we concluderen dat het toevoegen van Vitaladd in koemelk een significant positief effect heeft op de gezondheid en de prestatie van jonge kalveren. Vitaladd kan u daardoor helpen de kalveren de best mogelijke start te geven.

Lees hier meer over het belang van extra vitaminen en mineralen bijvoeren in de kalveropfok.

Bekijk hier de video waarin Jongveespecialist Henk Sijtsma toelicht waarom Vitaladd in de praktijk ook zo succesvol is.