Fokkalveren | Gezondheid, Fokkalveren | Onbeperkt voeren, Fokkalveren | Ruw- en krachtvoer, Kalveren - 25 juli 2019
Woonhuis en kalverstal familie Slingerland
We zijn op bezoek bij de familie Slingerland, woonachtig in het pittoreske Berkenwoude. Gerda en Jaap hebben 4 kinderen, Jaap, Mark, Bert en Anna. In de drukte van het kuilen nam Gerda toch de tijd om ons te woord te staan en van alles te vertellen over de jongvee opfok op het bedrijf met 160 melkkoeien. Het doel van het bedrijf is dat het “een sterk gezinsbedrijf blijft, waar we met ons allen iedere dag in gezondheid van mogen genieten.”
Pinken in melkveestal
Jaap Slingerland heeft duidelijk passie voor het optimaal laten presteren van de koeien, hij vertelt vol trots hoe goed zijn koeien het doen. De koeien produceren gemiddeld 10.500 liter melk per koe (4,11% vet en 3,35% eiwit) op jaarbasis met een bedrijfsstandaard van -op dit moment- 52. Het duurzaam produceren van melk uit zich in de afzet aan A-ware voor het Albert Heijn merk. Per liter melk krijgen ze op het moment € 0,03 extra. In ruil voor de extra toeslag moeten ze voldoende aan bepaalde eisen, zoals bijv. 1 koeborstel per 70 koeien, VLOG-voer verstrekken, kruidenrijk grasland en weidegang toepassen.
Kalverstal (rechts) en melkveestal (linksachter)
Dit jaar wordt het dak van de kalverstal vernieuwd. Dit wordt een geïsoleerd dak van sandwichpanelen. Dit dak voorkomt koude luchtval in de winter en houdt in de zomer de warmte uit de stal. Jongveespecialist Carine van den Bosch geeft aan dat het voorkomen van koude luchtval erg belangrijk is. “In geval van tocht of verkeerde ventilatie, zie je dat de kalveren minder groeien en gevoeliger worden voor ziektes. Wij voeren regelmatig rookproeven uit om te kijken hoe de luchtstroom is en indien nodig kan er dan wat aangepast worden ten behoeve van de kalveren.”
Pinken aan het voerhek
Familie Slingerland fokt op een sterke, duurzame koe met hoge melkgift. Ze hebben al 36 koeien met 100.000 liter, en de 37e volgt. Zoon Jaap regelt de hele fokkerij. 2 jaar geleden zijn ze met een van hun vaarzen kampioen geworden op de jongvee dag in Lekkerkerk. Met 160 koeien kan je natuurlijk niet steeds de duurste stier uitzoeken om mee te insemineren, maar toen Jaap jarig was kreeg hij toch 3 dure rietjes van zijn ouders. Een investering voor de toekomst!
Melkveestal
Gerda vertelt: “Wij streven erna de koe gelijk uit te melken wanneer zij gekalfd heeft. Zo kunnen we het kalf zo snel mogelijk van biest voorzien.” Carine beaamt dat dit erg goed is, omdat de biestkwaliteit gelijk na afkalven het hoogst is. Ook heeft het kalf de hoogste opnamecapaciteit vlak na de geboorte.
Kalf in eenlingbox
De kalveren krijgen op de eerste dag biest naar behoefte met de speen. Het is van belang dat het kalf minimaal 2 liter binnenkrijgt bij de eerste voeding. Ze krijgen dus niet standaard in een keer 4 liter biest, wat een tijdje een trend was. Gerda legt uit: “Het is niet zo dat we met alle nieuwe ontwikkelingen meteen mee doen, als het goed gaat, gaat het goed.” Op dag 2 en 3 krijgen ze 2 keer 2 liter biest per dag, waarna de kalveren vervolgens over gaan op kalvermelk. De geboortedatum wordt altijd op de hokjes gezet, zo weten Gerda en Jaap precies hoe oud een dier is en welke melk het kalf moet krijgen. Dit is ook gemakkelijk als bijvoorbeeld Jaap de kalfjes moet voeren.
Kalverstal
De eenlingboxen en groepsstrohokken staan samen in een stal. De eerste twee weken verblijven de kalveren in een eenlingbox, daarna verhuizen ze naar de groepsstrohokken waar ze tot een leeftijd van ongeveer 4 maanden staan. Er wordt gevoerd met een melktaxi. Tot 2014 voerden ze altijd volle melk aan de kalveren. Toen het melkquotum er af ging zijn ze gestart met poedermelk. De kalvermelk die ze eerst hadden geprobeerd beviel niet goed, waarna ze besloten Denkavit te bellen. Tot 2007 mestten ze namelijk vleeskalveren voor Denkavit en de melk van Denkavit wilden de kalveren altijd goed drinken.
Kalf in groepsstrohok
Gerda en Jaap wilden graag een melk die zo dicht mogelijk bij de volle melk lag, omdat de kalveren altijd goed presteerden op de volle melk. Daarom kozen ze voor de Royal 50. Een melkpoeder met 50% MMP. Deze melk is lekker zoet en ligt qua smaak het dichts bij koemelk. “De kalveren doen het erg goed op deze melk, er zit veel pit in de kalveren”, zegt Gerda. “Energieke kalveren zijn fit en vreten daardoor meer”, beaamt Carine.
Rij eenlingboxen
Gerda vindt maatwerk heel belangrijk, ze kijkt hoe een kalf het doet en past daar haar voerschema op aan. “Dit is een van de belangrijkste redenen dat het goed gaat in de opfok”, geeft Gerda aan. “We geven de kalveren lang melk, na 4 maanden krijgen ze pas de laatste druppel.” Na de eerste 3 dagen biest krijgen ze de eerste 3 maanden maximaal 2 x 2,5 liter per dag en vanaf het eind van de derde maand gaan ze afbouwen tot ze na 4 maanden echt gespeend worden. Naast de melk krijgen de kalveren vanaf 2 weken leeftijd eiwitrijke brok, hooi en water bijgevoerd.
Jongveespecialist Carine van den Bosch
In de warme zomerdagen krijgen alle kalfjes in de eenlinghokjes ook water bijgevoerd met elektrolytenmix. “Het verstrekken van water met een smakelijke elektrolytenmix stimuleert de wateropname. Het is wel van belang dat het water uit een bakje gevoerd wordt, zodat het water eerst in de pens terecht komt. Het verstrekken van water aan de kalveren kan al vanaf de leeftijd van 3 dagen. Een hogere wateropname stimuleert de pensontwikkeling en later ook de krachtvoeropname. Dit zorgt onder andere voor een rustigere overgang van melk naar ruwvoer en verlaagt de kans op een speendip”, vertelt Carine.
Boerin Gerda Slingerland
De kalveren hebben bijna nooit diarree. Gerda is hier heel precies in: Als ze merkt dat een kalf zich even niet lekker voelt haalt ze meteen de melk weg en geeft ze water met elektrolyten. De volgende voeding krijgt het kalf gewoon weer melk. Gerda zegt: “Dat de kalveren het goed doen is ook duidelijk te zien bij de koeien. De koeien zijn gezond en hebben een uitstekende melkproductie. Dit is het uiteindelijke resultaat van gezonde, goed groeiende kalveren”.
Voerkeuken
Er wordt met een duidelijke structuur in de kalveropfok gewerkt. Zo doet Gerda de kalveren meestal zelf en anders verzorgt haar zoon Jaap de kalveren. Ze werken heel schoon en netjes, en dit draagt zeker bij aan het feit dat er bijna geen diarree is. Zo wordt bijvoorbeeld na iedere voerbeurt alles goed schoon gemaakt in de speciaal hiervoor gemaakte ruime voerkeuken.
Royal 50
“De zak melkpoeder hebben we op een verhoging staan, zodat deze niet nat kan worden en het product dus goed blijft”, vertelt Gerda. “We zijn erg tevreden met de Royal 50, de kalveren doen het er goed op. En als iets goed gaat, veranderen we het niet zomaar.”
Melktaxi
Met de dierenarts heeft Gerda het ook regelmatig contact over de kalveren. “Onze dierenarts gaf aan dat de vaarzen meer melk geven als ze als kalf intensief gevoerd worden. Dat blijkt ook, de vaarzen doen het tegenwoordig gewoon echt goed.” Jongveespecialist Carine vult aan: “We horen weleens dat veehouders bang zijn dat de kalveren minder ruw- en krachtvoer opnemen als ze een luxe kalvermelk gevoerd krijgen, maar de overgang met deze melk gaat erg goed. Op dit bedrijf zie je dit ook goed terug in de oudere kalveren, die nauwelijks een speendip laten zien.”
Gespeende kalveren in de kalverstal
Wilt u ook zulke vitale kalveren? Klik hier voor meer informatie over de Royal 50.