Kalveren - 17 oktober 2019

Dat ProRumen een positief effect heeft op de pensfermentatie en ruwvoerbenutting bij melkvee is al langere tijd bekend. Uit onderzoek- en praktijkproeven bleek dat de voerefficiëntie met 8% verbeterde na inzet van ProRumen.

 

Minder bekend is het positieve effect van ProRumen op de gezondheid van melkvee, welke tot uiting komt in o.a. het celgetal.

Lager celgetal

De actieve bestanddelen van ProRumen stimuleren het immuunsysteem om meer antilichamen te produceren en bereiden de koe voor op eventuele aanwezigheid van ziektekiemen. Daarnaast gaan bepaalde bestanddelen uit ProRumen een sterke binding aan met pathogenen als Salmonella en E. coli, waardoor ze onschadelijk worden voor de koe. Bij melkgevende koeien zien we een daling van het celgetal als gevolg van een actiever immuunsysteem. In onderstaande grafiek de resultaten van een proef op een Iers melkveebedrijf, waar naast een grasrijkrantsoen, ProRumen is verstrekt aan de helft van het koppel.

 

 

 

 

 

 

Figuur 1. Effect van ProRumen op het celgetal.

Meer informatie over ProRumen?

www.prorumen.nl