Kalveren - 20 juli 2017

Het optimaliseren van de bedrijfsvoering is de strategie van Ton Eijckelhoff. De overstap van koemelk naar kalvermelk is daarin een logische stap. “Nu er geen quotum meer is, wil ik zoveel mogelijk melk aan de fabriek leveren”, geeft Eijckelhoff aan. Het bedrijf in Empe heeft 105 melkkoeien en 70 stuks jongvee. De doelstelling is om minder jongvee (60 stuks) aan te houden. Ton licht toe: “na april 2015 zijn er veel dingen veranderd en daar probeer ik zoveel mogelijk op in te spelen. Nu ik minder jongvee aanhoud, probeer ik met de juiste kalvermelk en kalverbrok de groei te verbeteren.”

Het bedrijf van Ton Eijckelhoff in Empe

 

Efficiëntie
De stal waar het jongvee vanaf 6 maanden in gehuisvest is, is up-to-date, maar de huidige gebouwen voor de jongste kalveren zijn aan vervanging toe. Momenteel zijn er plannen voor nieuwbouw van een stal voor de kalveren van 0-5 maanden gecombineerd met opslagruimte. Een drinkautomaat staat ook op het verlanglijstje net als een nieuwe melkstal. Ton runt het bedrijf alleen en maakt in een piekperiode gebruik van een extra arbeidskracht. “Arbeidsefficiëntie is belangrijk voor mij. Kalvermelk past daar goed bij. Het valt mij hard mee hoe vlot de kalvermelk klaar te maken is”, aldus Ton. Doordat de kalveren na het melken gevoerd worden is koemelk, zonder deze extra op te warmen, te koud voor de kalveren. Ton merkte dat de kalveren niet zo goed groeiden. Dit was achteraf goed te verklaren: “te koude melk komt in de pens, geeft verzuring en daardoor wordt de melk niet goed verteerd”.  Dit is een voordeel van kalvermelk; het is makkelijker op de juiste temperatuur te voeren.  Sinds Ton overgestapt is van koemelk naar kalvermelk, ziet hij ook een verbetering in groei: “met Denkamilk Royal 30 groeien de kalveren weer goed”.

Optimaliseren
De doelstelling van Ton is om de afkalfleeftijd te verlagen van 26 maanden naar 24 maanden middels een hogere groei van de kalveren. Een goede overgang naar ruw- en krachtvoer is daarbij ook van belang. De kalveren krijgen 3 verschillende krachtvoeders. Eerst een kleine kalverkorrel om de kalveren te leren vreten, daarna een grote kalverkorrel die onbeperkt verstrekt kan worden en na 4 maanden krijgen de kalveren een jongveebrok. “De kalveren moeten 2 kg krachtvoer opnemen met spenen en dat lukt ook al aardig met 8 weken leeftijd”, aldus Eijckelhoff.

Soort kalvermelk
Met de nieuwe voerstrategie bij de kalveren zijn de krachtvoerkosten gestegen, “maar op termijn zal dit zich terug betalen”. Denkamilk Royal 30 is een luxe soort kalvermelk en bevat magere melkpoeder. “Een bevriende kalverhouder adviseerde dat het belangrijk is een goede kwaliteit kalvermelk te gebruiken”, besluit Ton.