Kalveren - 15 mei 2017

Denkamilk Royal onderscheidt zich dankzij de hoogwaardige samenstelling in het topsegment. Royal heeft als basis magere melkpoeder met toevoegingen van etherische oliën, omega 3 en 6 vetzuren en pre- en probiotica. Dankzij het hoge energiegehalte van Royal, is dit product zeer geschikt om een hoge jeugdgroei te behalen.

“Met een tevreden gevoel loop ik elke dag naar mijn kalveren toe!”

Familiebedrijf

De Roij runt het bedrijf samen met zijn vader en een medewerker. De productie van de melkkoeien ligt op 8500 liter (4,30 vet en 3,52 eiwit). Ondertussen is het al de vierde generatie die nu boert op de locatie in Alphen. In de loop der jaren hebben er flink wat ontwikkelingen plaatsgevonden wat resulteert in dit prachtige bedrijf.

Biestvoorziening

Alle koeien kalven af in een ruim strohok waarna de kalveren direct in eenlingboxen terecht komen. De koeien worden direct leeggemolken voor biest, waarna de kalveren zo snel mogelijk tot 4 liter biest met een speenfles of speenemmer krijgen. Vervolgens krijgen de kalveren binnen 12 uur nogmaals minimaal 2 liter biest.  De Roij voert daarnaast droogstandsmineralen om de biestkwaliteit te optimaliseren. Dit met het oog op een vitale start van de kalveren.

Kalveropfok

Wanneer de kalveren 100% fit zijn in de ogen van de veehouder verhuizen ze van de eenling box naar het groepshok op stro bij de drinkautomaat. Dit is bij fitte kalveren soms al na een paar dagen. De stieren komen in een apart stro hok aan de drinkautomaat en worden ingesteld op maximaal 6 tot 8 liter per dag. “Ik kijk het stierkalf aan en bepaal dan of ze in een 6 of 8 liter schema terecht komen”, aldus de Roij. “Ik kan zien dat mijn stieren aanzienlijk breder uitgroeien met dit schema, helemaal samen met de luxe Royal 50.” De vaarzen verhuizen gemiddeld 3 dagen na de geboorte naar de automaat, apart van de stiertjes. Ze starten op met 4,5 liter en stromen in op een regulier drinkschema met een concentratie van 145 gram melkpoeder op 1 liter water (125 g/l melk). De aansluiting van de eenlingboxen naar de automaat verloopt goed en de opstartgroep maakt de Roij niet te groot. Daarna werkt hij met een doorschuifsysteem. De kalveren krijgen naast de Royal 50 nog onbeperkt een kalveropfokkorrel (Theeuwes mengvoeders) en kuilgras. “De melkopname is super en wij hoeven er weinig naar om te kijken.” De brokopname rondom spenen ligt op minimaal 2 kilogram per kalf per dag. “Dit is van belang om de groei en ontwikkeling vast te houden na het spenen” aldus de Roij.

Doel kalveropfok

De Roij heeft meerdere melkpoeders geprobeerd, maar ziet dat de kalveren met de Royal 50 zonder problemen het speenmoment bereiken. “Ik zie geen verteringsproblemen en ook de longgezondheid is optimaal. Het moet vanzelf gaan, vooral in de fase aan de melk.” Samen met de voerleverancier hebben we de kalveren om de twee weken gemeten. “Ik wil weten wat mijn kalveren daadwerkelijk presteren en ben nieuwsgierig hoe ze het doen, meten is weten”. In totaal zijn bijna 20 kalveren gemeten met een meetlint. Deze gegevens zijn omgerekend naar groei in gram per dag. Het resultaat lag op gemiddeld 1.005 gram groei per kalf per dag! De Roij heeft voor een product gekozen met hoge gehalten aan vet en eiwit. Tevens is het een product met magere melkpoeder als belangrijkste eiwitgrondstof. “In mijn ogen sluit dit goed aan bij de behoefte van de kalveren en ik wil absoluut niet bezuinigen in de opfok. Met de Royal 50 lukt dit goed, zie ik een probleemloze opfok en gaat het vanzelf! De kalveren ogen gezond, er zit mooi kleur op en de vacht glanst.” Ook na het spenen houden de dieren de kleur goed vast. De ruw- en krachtvoeropname wordt niet beperkt door het voeren van een luxe melkpoeder. Door het vers aanbieden van krachtvoer is deze vanaf het begin bij de drinkautomaat goed. Wanneer je groei en ontwikkeling in de beginperiode laat liggen, krijg je dit in een latere fase niet meer bij. “Met de Royal 50 programmeer ik mijn kalveren dusdanig dat ze zoveel mogelijk voer opnemen en optimale groei pakken.”