Geschreven door Dennis van der Dussen | Accountmanager Denkapig, regio zuid
Algemeen, Biggen - 25 april 2022

Inmiddels beschikt Denkavit alweer een geruime tijd over een nieuw transitievoer genaamd Safe Start Junior. Wanneer we praten over een transitievoer voor biggen gaat het om een product dat vaak een week voor spenen tot en met een week na spenen gevoerd wordt. Het product Safe Start Junior heeft dan ook kenmerken van zowel een prestarter als een speenvoer.

Safe Start Junior is ontwikkeld in Duitsland

De ontwikkeling van dit nieuwe product ontstond in Duitsland. In de huidige markt met toenemende productieaantallen, was er onder zeugenhouders behoefte aan een speenvoer dat voor elke big op moment van spenen zowel voldoende veiligheid als groei realiseerde. Om de ervaringen uit de praktijk te horen, zijn we vandaag op bezoek bij Florian, een Safe Start Junior gebruiker van het eerste uur.

Bedrijfsgegevens

Florian Hoenmans-Leurs runt samen met zijn vader een varkens- en akkerbouwbedrijf in Tönisberg (Dui). Zo’n 20 minuten over de grens bij Venlo. Het varkensbedrijf is onlangs vernieuwd. In 2020 is een compleet nieuwe zeugen- en biggenstal gebouwd, waarna deze in oktober 2020 in gebruik is genomen. Hier worden 320 zeugen in een 5 weken systeem gehouden. Er wordt gewerkt met een kruising van TN70 * PIC408, waarbij een werpgroep bestaat uit ongeveer 80 worpen. Hiermee realiseert Florian jaarlijks een productie van gemiddeld 32 gespeende biggen per zeug, met een bigoverleving van 92% tot spenen en 99,5% na spenen. Er is plaats voor 2000 speenbiggen en 700 vleesvarkens.

Stalinnovaties

Bij de bouw van de nieuwe stal is gekozen voor verschillende innovatieve systemen. In de kraamstal wordt gewerkt met conventionele kraamhokken, waarbij er de mogelijkheid is dat zowel de zeug als biggen vrij kunnen lopen. Daarnaast worden de zeugen gevoerd met een zogeheten klepelsysteem. Het bijvoeren van de biggen wordt automatisch uitgevoerd middels het Big Dutchman brijvoersysteem. Wanneer de zeugen op 28 dagen worden gespeend blijven de biggen nog 4 weken in het kraamopfokhok, waarna deze op ongeveer 20 kg overgezet worden naar de vleesvarkensstal.

Kraamstalmanagement

Wanneer de zeugen in de kraamstal komen worden de boxen opengezet. 48 Uur voor het werpen zet men de zeugen vast. Door de zeugen eerst meer bewegingsruimte te geven, ervaart Florian dat de zeugen fitter blijven. Minder beenwerk problemen en de zeugen blijven beter in conditie. Tijdens het werpen worden er in de nacht ook controles gedaan. Florian ervaart dat zeugen na het werpen minder problemen hebben wanneer er tijdens het gehele geboorteproces ondersteuning is. Op dag 7 na behandeling worden de schotjes opengezet. De dag erop worden ook de boxen van de zeugen geopend.

Voerschema biggen

Kraamstal
De biggen worden automatisch gevoerd middels het Big Dutchman brijvoersysteem. Het voordeel van een 5 weken systeem, is dat alle biggen dezelfde leeftijd hebben. Zo is het eenvoudiger geleidelijk over te schakelen van de ene naar de andere voersoort. Het voerschema is als volgt:

  • Dag 2 – 6 water met elektrolyten
  • Dag 7 Biggenmelk Lacto Extra (er wordt t/m dag 12 geleidelijk overgegaan op Crispy Extra)
  • Dag 13 Prestarter Crispy Extra (er wordt t/m dag 20 geleidelijk overgegaan op Safe Start Junior)
  • Dag 21 – 1 week na spenen transitievoer Safe Start Junior

Na spenen
Op het moment van spenen wordt er nog 1 week Safe Start Junior via het brijvoersysteem gevoerd. Daarnaast krijgen de biggen de Safe Start Junior ook droog verstrekt via het klepelsysteem waaruit voor het spenen de zeug nog at. Zo is er een geleidelijke overgang van vloeibaar naar droog voer. Hierna gaan de biggen over op een biggenvoer.

Keuze voor Safe Start Junior

Florian is in 2020 opgestart met een volledige nieuwe zeugenstapel. Daarom was het belangrijk dat de producten die gevoerd worden zorgen voor een goede voeropname, gecombineerd met veiligheid, zodat alle biggen in de meest kritieke levensfase zonder problemen gespeend worden. “Wanneer de darmen gezond blijven, draait alles naar wens”, aldus Florian. Dit heeft het product Safe Start Junior zeker waargemaakt. De bigkwaliteit bij spenen is goed en er is geen diarree problematiek na spenen. Op deze manier kan een stabiel en laag uitvalspercentage van 0,5% gerealiseerd worden.

Keuze voor Denkavit

De reden dat er destijds is gekozen om dit voerpakket van Denkavit in te zetten, is dat men stabiel en zonder problemen wil draaien. Bij het opstarten van een nieuwe stal sta je altijd voor uitdagingen, zo ook met het voeren van de biggen. Daarom was “zekerheid” met een goed voerpakket essentieel. “Denkavit staat voor hoge kwaliteit en als dat zorgt voor probleemloos draaien en een gezonde biggen opfok, dan betaald dit voerpakket zich altijd terug!” Door de goede prestaties van dit voerconcept heeft Florian vertrouwen in de toekomst!