Fokkalveren | Ruw- en krachtvoer, Kalveren - 25 augustus 2021

De benutting van het najaarsgras speelt een grote rol bij de eiwitvoorziening voor veel bedrijven. Afhankelijk van de kwalitieit van het ingekuilde gras dit jaar, is dit goed te combineren. Goed overleg met de voedingsadviseur en andere erfbetreders kan het verschil maken.

Als specialist van Denkavit wordt Ydo Homma vaak betrokken bij de bespreking van de kuilanalyse, omdat dit ook betrekking heeft op droge koeien en de jongdiervoeding. “De afgelopen maanden had het weer veel invloed op het weiden of vers gras voeren van de melkkoeien. Met een relatief koud voorjaar gevolgd door een periode met veel regen was
het weiden van de koeien soms wel een uitdaging” merkt Ydo op. Door de schommelingen
in kwaliteit van het weidegras geeft dit schommelingen in het totale rantsoen.

Het is dan ook belangrijk de pens zo te ondersteunen dat deze schommelingen zo goed mogelijk opgevangen kunnen worden. Behalve het voeren van voldoende structuur zijn er meer mogelijkheden om de pens te ondersteunen. Uit onderzoek met vers gras blijkt dat bij het inzetten van ProRumen er 14% meer pensmicroben aanweizg zijn.

 

Meer weten over de benutting van vers gras?

Benutting najaarsgras

Veel veehouders zijn de laatste jaren bezig de eiwitproductie van eigen land te optimaliseren. De benutting van het najaarsgras speelt daarbij een grote rol. Afhankelijk van de kwalitieit van het ingekuilde gras dit jaar is dit goed te combineren. Specifiek voor de bedrijven die een hoge opbrengst hadden bij de eerste snede van dit jaar kan het najaarsgras een goede aanvulling zijn. De celwand verteerbaarheid is matig bij de 1ste snede die later in het voorjaar is gemaaid en vaak droger ingekuild is. Door de verhouding kuilgras en vers gras goed op elkaar af te stemmen kan de passagesnelheid in de pens geoptimaliseerd worden.
Daarnaast kan een gist als ProRumen de fermentatie van de celwanden verder ondersteunen.

Voerefficiëntie

Door de hoge opbrengst aan gras in 2021 is het belangrijk dit tot waarde te brengen. ProRumen helpt dit gras te benutten door de activiteit op pensniveau te verhogen. ProRumen is een gist wat volledig gehydrolyseerd is. Dat wil zeggen dat het door middel van een uniek proces een hele goede oplosbaarheid verkregen heeft, waardoor het de aanwezige pensmicroben optimaal ondersteunt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer weten over ProRumen?

Aanpassingen in het rantsoen en de gevolgen voor het jongvee

Op veel bedrijven worden de oudere kalveren vanaf 3 of 4 maanden leeftijd gevoerd met het rantsoen van de melkkoeien. Door de wisselende omstandigheden in het najaar wordt het rantsoen voor de melkkoeien vaker aangepast. Hierdoor kan het rantsoen voor de melkkoeien minder geschikt zijn voor het jongvee. Bijvoorbeeld wanneer het aandeel mais verhoogd wordt, omdat er meer vers gras in het rantsoen van de melkkoeien komt. Of doordat er een andere graskuil in het rantsoen komt die behoorlijk nat is. “Kalveren zijn gebaat bij een constant rantsoen wat niet al te nat is en voldoende structuur bevat. Ook kalveren kunnen last krijgen van pensverzuring”, geven Ydo en Marijn aan.

Marijn van Brakel, Jongveespecialist Denkavit
Ydo Homma

Ydo Homma

Jongvee Specialist fokkalveren/lammeren, regio noord
Marijn van Brakel

Marijn van Brakel

Jongvee Specialist fokkalveren, regio midden en zuid
Henk Sijtsma

Henk Sijtsma

Jongvee Specialist fokkalveren/lammeren, regio noord
Carine van den Bosch

Carine van den Bosch

Jongvee Specialist fokkalveren, regio midden