Margriet Faber
Stel Margriet je vraag

Bouwen aan de darmweerstand met humigut

Humigut is een unieke gestandaardiseerde samenstelling van humuszuren van natuurlijke oorsprong. Het kan worden ingezet bij alle diersoorten en in iedere fase van het leven. Humigut is een hoogwaardig product, gebaseerd op meer dan 60 jaar onderzoeks- en toepassingservaring. Het verstrekken van Humigut aan dieren draagt bij aan een goede darmgezondheid en -functie.

 

De darmbooster voor alle dieren in alle levensfases

Opbouwen van Darmweerstand

Humigut bestaat uit humuszuren, deze humuszuren zijn gevormd tijdens het “humificatieproces” tijdens het afbraakproces van biologisch materiaal. Humuszuren maken dus deel uit van het natuurlijke dieet van wilde dieren. Humigut draagt bij aan een goede darmfunctie en darmgezondheid.

Denkavit werkt samen met GITES, een expert op het gebied van onderzoek en toepassing gedurende meer dan 60 jaar, met meer dan 70 onderzoeksproeven.

HUMUSZUREN VOOR ALLE DIERSOORTEN

 • Combineert meerdere functies in slechts één product
 • Hoge productveiligheid en acceptatie door vee
 • Unieke, gestandaardiseerde samenstelling van humuszuren van natuurlijke oorsprong
 • Breed scala aan toepassingen bij alle diersoorten

 

Verbeterde darmgezondheid en functie

 • Positieve invloed op darm passage en mestconsistentie
 • Verbetering van nutriëntenbenutting
 • Handhaven van een gezonde darmwand
 • Bevordering van de ontwikkeling van de microbiota
 • Ondersteuning van natuurlijke ontgiftingsfuncties

TOEGEVOEGDE WAARDE VAN HUMIGUT PER DIERSOORT

 • Hogere voeropname
 • Verbetering van de voederconversie
 • Handhaving van de gewenste mest consistentie

 • De prestaties van melkkoeien gedurende 100 dagen nemen aanzienlijk toe
 • Draagt bij aan een hogere vitaliteit in de transitiefase
 • Handhaving van de gewenste mest consistentie bij kalveren

 • Verbetering van de voederconversie
 • Hogere legprestaties en eierschaalkwaliteit
 • Ondersteunt een gezond en lang leven
 • Houdt het strooisel droog

Toepassing van Humigut

Humigut is een zwartkleurig poeder, verkrijgbaar in zakken van 20 kg of in big bags van 500 kg. Het basisingrediënt is leonardiet, dat vermeld staat in de EU catalogus van voedermiddelen nummer 13.10.2). Humigut is toepasbaar voor alle diersoorten en leeftijden. Doseringen afhankelijk van diersoort en leeftijd liggen tussen 0,5 – 3 kg/ton voer.

Uiterst strenge controles van het productieproces garanderen een veilig en gestandaardiseerd hoogwaardig product, waardoor Humigut uitblinkt in uitmuntendheid. Humigut is en wordt uitgebreid onderzocht in ons Denkavit Innovation Center, waarbij de positieve effecten op dieren en de bijdrage aan verbeterde darmgezondheid en -functie worden bevestigd.

Download brochure