Disclaimer

Algemeen

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Bij (voeder-)adviezen

Dit advies wordt slechts als algemeen voorbeeld op deze website gepresenteerd en is niet gericht op toepassing in individuele gevallen. Denkavit aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid – uit welken hoofde ook – voor de toepassing ervan in dergelijke individuele gevallen.

Bij voederschema’s

Dit voederschema wordt slechts als algemeen voorbeeld op deze website gepresenteerd en kan afwijken van in individuele situaties toe te passen voederschema’s. Denkavit aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid – uit welken hoofde ook – voor de toepassing van dit voederschema in individuele gevallen.