Zo werkt ProRumen

Gepatenteerd proces
De basis van ProRumen is de biergist die overblijft na het brouwproces. Door de gist met een uniek hydrolyseproces te bewerken, bevat ProRumen veel bioactieve bestanddelen met een groot hechtingsoppervlak voor pensmicroben en voor immuuncellen in de darm.

Werking op pensniveau
ProRumen verhoogt hierdoor de hoeveelheid pensmicroben, waardoor de fermentatie en productie van vluchtige vetzuren toeneemt. Dit verbetert de benutting van het rantsoen, ook tijdens weidegang.

Werking op immuunsysteem
De actieve bestanddelen van ProRumen stimuleren het immuunsysteem om meer antilichamen te produceren en bereiden de koe voor op eventuele aanwezigheid van ziektekiemen. Bij melkgevende koeien zien we een daling van het celgetal als gevolg van een actiever immuunsysteem. Naast dat dit een positief effect heeft voor de weerstand van de melkkoe, heeft ProRumen ook een positief effect op de biestkwaliteit.

Pensontwikkeling

Progut Rumen is een unieke gist, die door een speciaal productieproces zeer effectief is in het stimuleren van de pensmicroben. Door de toename van het aantal pensmicroben, neemt ook de productie van vluchtige vetzuren toe. Zo wordt niet alleen het rantsoen beter benut, maar ook vetzuren die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van de pens, komen zo in hogere hoeveelheden beschikbaar.

Kalveren met Progut Rumen in de kalverbrok waren op een leeftijd van 85 dagen 1,4 kg zwaarder dan de controle groep zonder Progut Rumen, bleek uit een onderzoek met 96 kalveren bij het DenkaFarm Innovation Centre. De kalveren hadden ook een hogere opname van krachten
ruwvoer (+2,9 kg kalverbrok en + 0,7 kg gehakseld stro) voor het spenen, met Progut Rumen in de kalverbrok. Een hogere voeropname is een indicatie voor een betere ontwikkeling van de pens en daarnaast heel belangrijk voor een succesvolle speenperiode.


Figuur 1: Kalveren met Progut Rumen in de brok hebben een hogere daggroei, en daardoor een voorsprong op de rest.


Figuur 2: Progut Rumen in de kalverbrok zorgde voor een 4.7% hogere opname van kalverbrok en stro voor spenen.

Progut Rumen ondersteunt de weerstand en het immuunsysteem van kalveren

Jonge kalveren zijn gevoelig voor verschillende ziekteverwekkers, wat kan leiden tot verteringsproblemen of luchtwegaandoeningen. Een snelle ontwikkeling van het immuunsysteem is daarom belangrijk om hier weerstand tegen op te bouwen.

Progut Rumen bevat gistbestanddelen die het immuunsysteem stimuleren, waardoor deze beter voorbereid is op eventuele ziekteverwekkers. Daarnaast kunnen ze bepaalde ziekteverwekkers aan zich binden, waardoor ze onschadelijk worden voor het dier.

Een onderzoek met kalveren met Progut Rumen in de kalverbrok toonde aan dat deze kalveren een betere mest- en gezondheidsscore hadden dan kalveren zonder Progut Rumen in de brok (Kim et al., 2011) nadat ze in aanraking waren gekomen met een ziekteverwekker.


Figuur 1: In week 3 van het onderzoek, het moment dat de kalveren in aanraking kwamen met de ziekteverwekkers, was de mest- en gezondheidsscore van de kalveren met Progut Rumen in de kalverbrok lager. De scores zijn gebaseerd op o.a. mestconsistentie en kleur, hoe lager de score hoe beter. De gezondheidsscore is o.a. gebaseerd op het gebruik van antibiotica en elektrolyten.

De proefgroep had daarnaast een hoger gehalte antilichamen tegen deze ziekteverwekker in het bloed, waardoor ze beter in staat waren weerstand te bieden hiertegen. Zie figuur 2:

Wist u dat ProRumen een positief effect heeft op de gezondheid van melkvee, welke tot uiting komt in o.a. een lager celgetal.

Lager celgetal
De actieve bestanddelen van ProRumen stimuleren het immuunsysteem om meer antilichamen te produceren en bereiden de koe voor op eventuele aanwezigheid van ziektekiemen. Daarnaast gaan bepaalde bestanddelen uit ProRumen een sterke binding aan met pathogenen als Salmonella en E. coli, waardoor ze onschadelijk worden voor de koe. Bij melkgevende koeien zien we een daling van het celgetal als gevolg van een actiever immuunsysteem. In onderstaande grafiek de resultaten van een proef op een Iers melkveebedrijf, waar naast een grasrijkrantsoen, ProRumen is verstrekt aan de helft van het koppel.

Stress periode
Door de melkkoeien het jaar rond ProRumen te verstrekken is het immuunsysteem beter voorbereid wanneer er een infectie optreed. Bijvoorbeeld wanneer er een periode van stress is rond afkalven of wisselde weersomstandigheden.


Figuur 1: Effect van ProRumen op het celgetal.

Hogere efficiëntie door een betere penswerking

Tijdens verschillende onderzoeken is aangetoond dat het aantal pensmicroben en daardoor de productie van vluchtige vetzuren stijgt onder invloed van ProRumen. Dit verbetert de fermentatie en daardoor de benutting van het voer. Dit resulteert in verschillende onderzoeken tot wel 1,8L meer melk per koe per dag en een 5-7% betere voerefficiëntie.

  • Pro Pensfermentatie
  • Pro Microbieel eiwit
  • Pro Melkproductie
  • Pro Voerefficiëntie
  • ProRumen

Wist u dat ProRumen ook bij weidegang helpt om vers gras beter te benutten? Klik hier voor meer informatie.
Bereken het voordeel

8% hogere voerefficiëntie met ProRumen

Meer pensmicroben stellen de herkauwer in staat meer melk te produceren uit dezelfde hoeveelheid (ruw)voer. Verhoging van het aantal pensmicroben, stimuleert de fermentatie en productie van vluchtige vetzuren.

ProRumen is een uniek gistproduct en bevat bioactieve componenten die de pensmicroben stimuleren. Dit resulteert in verschillende onderzoeken tot wel 1,8 L meer melk per koe per dag, een 8 % betere voerefficiëntie en een lagere celgetalscore.

Betere benutting van zowel ruw als krachtvoer

Het effect van ProRumen is getest in een rantsoen met hoogproductief Engels raaigras, wat blijkt: een stijging van het aantal pensmicroben met 14%! Dit resulteert in minder verliezen en meer melk uit eigen ruwvoer. Zie figuur onder:

Biergist

De basis van ProRumen is de biergist die overblijft na het brouwproces. Door de gist met een uniek hydrolyseproces te bewerken, bevat ProRumen veel bioactieve bestanddelen met een groot hechtingsoppervlak voor pensmicroben en voor immuuncellen in de darm.
ProRumen verhoogt hierdoor de hoeveelheid pensmicroben, waardoor de fermentatie en productie van vluchtige vetzuren toeneemt. Dit verbetert de benutting van het rantsoen, ook tijdens weidegang.
Door de verbeterde voerefficiëntie is ProRumen ook zeer gunstig voor de BEX en mineralenkringloop.

Positief effect op gezondheid

De actieve bestanddelen van ProRumen stimuleren het immuunsysteem om meer antilichamen te produceren en bereiden de koe voor op eventuele aanwezigheid van ziektekiemen. Bij melkgevende koeien zien we een daling van het celgetal als gevolg van een actiever immuunsysteem. Naast dat dit een positief effect heeft voor de weerstand van de melkkoe, heeft ProRumen ook een positief effect op de biestkwaliteit. Deze hogere biestkwaliteit is de basis van een betere immuniteit en dus gezondheid van het kalf.
Lees hier meer over:
Lager celgetal

Betere biestkwaliteit

Positief effect op gezondheid

Koeien die ook durende de droogstand ProRumen gevoerd krijgen, laten in onderzoek een sneller herstel zien van de immuunstatus, gemeten als verhoging van immunoglobulinen in het bloed. Daarnaast zijn ook hogere waarden immunoglobulinen in de biest gevonden (zie figuur 1). Deze betere biestkwaliteit is de basis van een betere immuniteit en dus gezondheid van het kalf. Begin daarom min. 2 weken voor afkalven met het voeren van 50 gram ProRumen per koe per dag!

Figuur 1: Effect van ProRumen op IGA gehalte in biest

Gebruikerservaringen

“PROBLEMEN ROND OPSTART VERSE KOEIEN GETACKELD”

   “HOMOGENE MEST DANKZIJ GIST PRORUMEN”

Melkveehouders Josine en Koen van Leeuwen
200 melkkoeien en bijbehorend jongvee
Melkveehouder Schoenmakers
60 melkkoeien en 40 stuks jongvee
Lees hier hun verhaal Lees hier zijn verhaal

“DE PRODUCTIE IS PER DAG ZO’N 1 TOT 1,5 LITER PER KOE GESTEGEN”

   “NA 3 DAGEN MERKTE IK AL VERSCHIL IN DE VERTERING”

Melkveehouders Jan Veldman
140 melk- en kalfkoeien en bijhorend jongvee
Melkveehouders Femke en Peter Bierens
80 melkkoeien en bijhorend jongvee
Lees hier zijn verhaal Lees hier hun verhaal
   

“DE VOEREFFICIËNTIE WERD
DESTIJDS AANZIENLIJK VERBETERD” 

“ZORG VOOR BODEM EN RUWVOER
ACTUELER DAN OOIT!”

Koeien in een stal die eten
Melkveehouders Klaas Jan en vader Jolling Bakker
100 melk- en kalfkoeien en 50 stuks jongvee
Melkveebedrijf van de familie Broekhuis
Lees hier hun verhaal Lees hier hun verhaal

Benutting vers gras

Rantsoenen met weidegras bevatten over het algemeen een hoog aandeel energie en eiwit. Deze voedingstoffen wilt u natuurlijk zo goed mogelijk benutten. Door het toevoegen van ProRumen aan een weiderantsoen wordt de pensfermentatie significant verhoogd en een logisch gevolg is een verhoogde melkproductie.

 

Gehydrolyseerde biergist stimuleert de penswerking

Door de unieke hydrolyse bevat ProRumen veel oplosbare deeltjes met groot hechtingsoppervlak voor pensmicroben en voor immuuncellen in de darm. ProRumen verhoogt de hoeveelheid pensmicroben, de productie van vluchtige vetzuren en stuurt de pensfermentatie richting propionzuurproductie. Hierdoor kan ProRumen u een 8% beter voerefficiëntie opleveren. En daarna wordt de koe op darmniveau ondersteund in haar weerstand.

14% meer pensmicroben

Om het energie- en eiwitrijke gras te benutten, dient de koe over voldoende goede pensmicroben te beschikken. De penswerking van een koe wordt bepaald door de samenwerking tussen miljarden microben in de pens. Het effect van ProRumen is getest in een rantsoen met hoogproductief Engels raaigras, wat blijkt: er worden 14% meer pensmicroben gevormd (zie figuur 1).

Stijging voerefficiëntie met 8%

Maar zeker zo interessant is de toename in propionzuur, de drijver van melkproductie en eiwitgehalte. Hierdoor wordt het verse gras nog beter benut. Met ProRumen ziet men voerefficiënties met 8% stijgen. Het penssimulatieonderzoek laat ook zien dat ProRumen de fermentatie van het gras in de pens in de eerste 4 uur na de maaltijd significant verhoogt (zie figuur 2). Dit leidt in de praktijk tot een betere benutting van het snel fermenteerbare gras en minder verliezen in de vorm van ureum. Uiteindelijk is de verbeterde voerefficiëntie het resultaat dat telt.

Ook starten met ProRumen?

Neem contact op met onze specialisten

Of stuur een e-mail

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.