De medio 2018 ingezette stijgende lijn van de prijzen voor weipoeder en magere melkpoeder heeft zich in de 2e helft van 2018 voortgezet. Met fluctuerende marktmomenten gedurende de periode kwamen we in december voor de weipoeder uit op €780 per ton en voor de feed magere melkpoeder op €1510 per ton.

Kenmerkend aan de prijsstijging is de verkoop van de aanwezige voorraden Interventie magere melkpoeder in de periode juli 2018 tot en met februari 2019. Daaraan gekoppeld spurtten de prijzen van weipoeder en magere melkpoeder in januari omhoog om in februari na een lichte daling te stabiliseren.

Hoewel ondertussen van eigenaar gewisseld ligt er nog een groot deel van de Interventie magere melkpoeder onverkocht in opslag. Bij een goede start van het productie seizoen zal deze voorraad nog gedurende een groot deel van 2019 een drukkend effect op de melkpoeder prijzen hebben.

De dalende melkaanvoer in de EU vanaf september 2018, welke zich in januari voort heeft gezet, zullen mede een aanleiding van de stijgende prijzen zijn geweest. In de onderstaande grafiek wordt de situatie van de Nederlandse melkaanvoer weergegeven.

Bron: Markbericht Zuivel – februari 2019 – ZuivelNL

Momenteel is de rauwe melkaanvoer in de EU stijgende. Ten opzichte van voorgaande weken zijn er plussen te melden in de lidstaten. Het milde weer in februari heeft tot een vroege seizoenstart geleid.