Steeds meer zuivelondernemingen willen kunnen beschikken over VLOG-gecertificeerde melk (Verband Lebensmittel Ohne Gentechnik), om de markten die VLOG-waardige zuivelproducten vragen te kunnen bedienen.
Het produceren van VLOG-gecertificeerde melk heeft effect op de gehele zuivelketen; van melkveehouder tot voerleverancier tot zuivelverwerker.

De zuivelverwerker dient aan te kunnen tonen dat de melk wordt afgenomen van melkveehouders die VLOG-gecertificeerd zijn. Grondstoffen die gebruikt worden in voeders die VLOG-melkveehouders gebruiken, dienen te voldoen aan de gestelde criteria. In dit artikel willen wij u graag meer informatie verstrekken over de toepassing van Denkamilk kalvermelken op VLOG-gecertificeerde bedrijven.

VLOG en kalvermelk
Voordat een melkveehouder VLOG-waardige melk kan leveren, moeten de melkkoeien tenminste 3 maanden VLOG-voer gekregen hebben. Bij het verkrijgen van het VLOG-certificaat, wordt veehouders gevraagd aan te tonen dat alle voerproducten op hun erf binnen de VLOG-eisen vallen. Qlip (certificerende instantie voor VLOG Nederland), deelt punten uit aan veehouders die VLOG-produceren.

Indien er GMO-producten op het erf aanwezig zijn, wordt dit gezien als risico, omdat er kans is op verwisseling tijdens het voeren. Omdat fokkalveren geen melkproducerende dieren zijn, maakt de VLOG-standaard een uitzondering voor kalvermelk. De kans op verwisseling tussen kalvermelkpoeder en melkveevoeders wordt in de VLOG-standaard niet als risico geclassificeerd. Door als extra maatregel de kalvermelk producten ook nog eens goed gescheiden van melkveevoeders op te slaan, is de aanwezigheid van kalvermelk geen issue voor VLOG-producerende bedrijven.

VLOG en Denkamilk
                                                Ondanks dat kalvermelk geen risico vormt voor VLOG-producerende                                                            bedrijven, krijgen wij geregeld de vraag of onze Denkamilk kalvermelken toegepast kunnen worden in een VLOG-waardige melkproductie. Voor deze gevallen heeft Denkavit een VLOG-verklaring beschikbaar, waarin wij bevestigen dat de producten gebruikt kunnen worden als melkvervanger bij het opfokken van vaarskalveren tot melkproducerende dieren op melkveehouderijen die produceren volgens de VLOG-standaard. Deze verklaring kunnen wij ten alle tijden op aanvraag afgeven.
Het is wel goed om te realiseren dat ook zonder deze certificering er geen belemmering is om kalvermelk in te zetten op VLOG-producerende                                                              bedrijven.

Samengevat

  • Kalveren produceren geen melk op korte termijn en vallen hierdoor niet binnen de categorie ‘3 maanden VLOG voer’. Kalvermelkpoeder hoeft dan ook niet VLOG-gecertificeerd te zijn.
  • Hoewel kalvermelkpoeder niet te verwisselen is met brok en ruwvoer, kan de kans op verwisseling uitgesloten worden door de voeders duidelijk gescheiden van elkaar op te slaan. De aanwezigheid van kalvermelk vormt hierdoor helemaal geen issue meer voor VLOG-producerende bedrijven
  • Denkavit kan VLOG-verklaringen afgeven, waarin bevestigd wordt dat onze Denkamilk kalvermelken zonder beperkingen toegepast kunnen worden door VLOG-producerende melkveebedrijven.

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, neem dan gerust contact op met uw contactpersoon binnen Denkavit. Onze specialisten staan u graag te woord!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.