Geschreven door Marijn van Brakel | Jongvee Specialist fokkalveren, regio midden en zuid
Kalveren - 21 september 2022

 

“Een eenvoudig rantsoen is belangrijk voor ons. Hiermee kunnen wij de voerkosten in de hand houden. Met behulp van een gist als ProRumen hebben wij de mogelijkheid om meer eigen ruwvoer te benutten”, aldus Bart Broekhuis.

 

Bij het melkveebedrijf van de familie Broekhuis ligt de focus op een optimale ruwvoerwinning en het goed benutten van het rantsoen. Met eigen mechanisatie wordt met veel zorg het land bewerkt. Door de droogte van de laatste jaren krijgt de ruwvoerwinning extra aandacht. Daarmee is het bedrijf bijna zelfvoorzienend qua ruwvoer.

Ruwvoerbenutting verbeterd met ProRumen

Gist ProRumen Ingredients Melkvee Feed Specialties“Om te zorgen dat de koeien het aangeboden ruwvoer goed benutten zijn we 6 maanden geleden gestart met het gist ProRumen”. Eigenlijk was de matige biestkwaliteit de aanleiding van de nieuwe strategie. “Als de droge koeien niet goed in hun vel zitten staat de biestkwaliteit ook onder druk” geeft specialist Marijn van Brakel aan. Door de pens beter te laten functioneren kan de koe meer energie en eiwit uit het rantsoen halen.

“Ik zag aan de mest van de koeien dat het ruwvoer beter benut werd. De mest is veel egaler en er zijn veel minder koeien met dunne mest” geeft Bart aan. Nu wordt het ProRumen gist aan zowel de melkgevende als droge koeien gevoerd. Bij de melkkoeien heeft dit een gunstig effect op de voer efficiëntie. In het verleden waren er meer koeien die vuil waren aan de achter kant is de dierenarts opgevallen. “Nu is de mest vaster” ziet ook Bart’s vader, Wim Broekhuis.

ProRumen in onderzoek

Gist ProRumen grafiek pensmicroben pensvloeistof
Een gist als ProRumen verhoogt het aantal aanwezige pensmicroben en daarmee de vluchtige vetzuren (KKVZ)

Op tijd vernieuwen van grasland

Bart heeft bij een boomkwekerij gewerkt. Zodoende is er extra aandacht voor bodem en bemesting. Voor een goede opbrengst en kwaliteit ruwvoer is op tijd vernieuwen van grasland belangrijk volgens Bart. “Het streven is elke 7 jaar de grasmat te vernieuwen.” Daarnaast is er oog voor de juiste bemesting. Er wordt bekalkt met zeeschelpen en mest uitrijden gebeurt met behulp van gps. De zandgrond is erbij gebaat dat deze regelmatig losgewoeld wordt. “Wij woelen tot net onder de bouwvoor” geeft Wim aan.

Ruwvoer tot een betere waarde brengen

Om het ruwvoer nog beter tot waarde te brengen is er deze zomer een kuilplaat vernieuwd in een sleufsilo. Ook is er een mengwagen met extra veel capaciteit wat zorgt voor een beter gemengd rantsoen “het kost misschien meer brandstof, maar ik denk aan de koe” is Bart zijn motto”. Veel onderhoud aan machines doet de familie zelf.

Graskuil melkveebedrijf familie Broekhuis ruwvoer
De tweede snede is over de eerste snede heen gekuild en bevat meer ruwe celstof waarbij gist ProRumen goed van pas komt.

Toekomst

Grote plannen voor de toekomst heeft de familie niet. Wel denkt men na om kosten te besparen door bijvoorbeeld het zaaizaad voor de groenbemester snijrogge, zelf te gaan telen. Sinds 2015 wordt er gemolken met een GEA-melkrobot en is het aantal koeien stabiel. Het verder optimaliseren van het rantsoen is daarbij een speerpunt om nog meer uit het ruwvoer te halen. ProRumen kan daarin ondersteunen door een betere fermentatie in de pens. Daarbij neemt het aantal pensmicroben toe en zal er op die manier ook meer microbieel eiwit beschikbaar zijn. Bart houdt het ureum gehalte in de melk nauwlettend in de gaten. Door het aandeel mais in het rantsoen aan te passen wordt hierop bijgestuurd.

Meer lezen over ProRumen?

Bereken hier eenvoudig uw voordeel met ProRumen

Marijn van Brakel

Marijn van Brakel

Jongvee Specialist fokkalveren, regio midden en zuid
Ydo Homma

Ydo Homma

Jongvee Specialist fokkalveren/lammeren, regio noord
Carine van den Bosch

Carine van den Bosch

Jongvee Specialist fokkalveren, regio midden
Henk Sijtsma

Henk Sijtsma

Jongvee Specialist fokkalveren/lammeren, regio noord