Geschreven door Marijn van Brakel | Jongvee Specialist fokkalveren, regio midden en zuid
Fokkalveren | Ruw- en krachtvoer, Kalveren - 8 oktober 2021

De graskuilen van dit voorjaar zijn heel divers bij de verschillende veehouders. Dit levert veel gespreksstof op merken ook de specialisten van Denkavit. Is de vroeg gemaaide (veelal vochtige) eerste snede wel geschikt voor het jongvee of de droge koeien? Hoeveel ruw eiwit hebben kalveren nodig? Is er een additief als pensbuffer of gist nuttig om in te zetten bij de voorjaarskuilen van 2021?

“Voor een goed advies over ruwvoer werken wij samen met rundveeadviseurs van mengvoerbedrijven en onafhankelijk veevoedingsadviseurs.” vertelt Marijn van Brakel. “Dairyconsult is een van die onafhankelijke adviesbedrijven die wij bij klanten tegen komen en die open staan voor een gezamenlijk advies richting veehouders”.

Jongveespecialist Marijn van Brakel bij een kuil

Onafhankelijk advies over inkuilen

Albart Coster, mede oprichter van Dairyconsult, is een gerenommeerd specialist en gaat verder dan alleen advies over rantsoenen. Advies over een goed management rondom het inkuilen en vervolgens het gebruiken van de kuilen is ook een belangrijk onderdeel van het advieswerk. “Wij komen als adviseur afhankelijk van het bedrijf elke 4 of 6 weken bij de veehouder en kennen de situatie daardoor goed.” Het advies over het inkuilen kan verschillen per grondsoort.

Smakelijkheid van voer staat voorop

Zowel voor kalveren als melkvee geldt dat smakelijkheid van het voer voorop staat. Een hoge ruwvoeropname is gunstig voor zowel de pens als de gezondheid. De voorjaarskuilen die dit jaar vroeg gemaaid zijn, hebben een laag droge stof % en veelal een hoog aandeel melkzuur. Dit is gunstig voor de conservering, maar kuilen met hogere aandelen zuren worden over het algemeen minder goed opgenomen door de koeien. Een laag drogestof niveau in de kuil maakt het ook lastig een goede drogestofopname per dier per dag te behalen. Voordeel van een lager drogestof % is dat de kuil, mits deze goed geconserveerd is, minder broeigevoelig is bij het voeren, al is dit niet altijd zo.

Gist ter ondersteuning gezondheid

Veel problemen met koeien rondom afkalven ontstaan door gezondheidsproblemen. Deze zijn niet altijd te voorkomen door optimalisatie van het rantsoen. De basis van het ruwvoer moet goed zijn. “We weten dat er veel ontstekingen voorkomen die een negatief effect hebben op de algehele gezondheid. Ontstekingen kunnen ook ontstaan door aanwezigheid van toxines in het voer. Het op tijd signaleren en handelen is dan belangrijk. Het inzetten van gist kan toxines binden en daardoor de gezondheid van de koe ondersteunen”, aldus Albart.

Voerefficiëntie

Door de hoge opbrengst aan gras in 2021 is het belangrijk dit tot waarde te brengen. De voerefficiëntie zegt iets over de benutting van het rantsoen. Met een hoge voerefficiëntie wordt het voer beter tot waarde gebracht. Echter is dit kengetal alleen goed bruikbaar wanneer het met regelmaat berekend wordt en met andere jaren vergeleken kan worden. Er zijn meer kengetallen die belangrijk zijn. Ook voerwinst en voerwinst-ruwvoer zijn belangrijk. “Per bedrijf nemen we een aantal KPI’s die we meerdere jaren blijven volgen om een goede strategie met de veehouder te kunnen bepalen, legt Albart uit.

De specialisten van Denkavit en Albart Coster zijn het erover eens dat het voeren van de later gemaaide eerste snede aan droge koeien en jongvee mogelijk is. Afhankelijk van de leeftijd van de kalveren moet het wel aangevuld worden met extra eiwit. De vroeg gemaaide eerste snede is veelal te nat en te zuur voor jonge kalveren. Dit belemmert de opname en de pensontwikkeling. ProRumen kan hieraan positief bijdrage leveren. ProRumen is een nieuwe generatie gist die de pensontwikkeling stimuleert en ondersteunt. Hierdoor haalt het dier meer energie uit het ruwvoer.

 

Wilt u meer weten over de inzet van gist?